Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Cetra d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Poduzeće “Cetra” d.d., Zagreb, kao radna organizacija za međunarodni transport i špediciju, nastala je 1979. g. Danas dioničko društvo “Cetra” posluje kao “holding” organizacija sa poduzećem kćeri “Cetratour” d.o.o., Osijek.