Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Centar banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
CEBA-P-A 4,01 4,01 4,01 4,01 1,00 4,01 550 2.205,50 11,08%
CEBA-R-A 0,77 0,77 0,77 0,77 0,01 2,50 225 173,25 -24,51%

Centar banka osnovna je 2. listopada 1992. kao banka kćer Privredne banke Zagreb s osnivačkim kapitalom od 4,3 mil. DEM, od čega je 1,5 mil. DEM i uplaćeno.
Banka se prvenstveno bavi kreditno depozitnim poslovima, kartičnim poslovima i investicijskim bankarstvom. Također pruža i savjetodavne usluge, informacije o bonitetu klijenata, usluge telefonskog servisa kao i ostale usluge iz djelokruga poslovanja.