Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Belje d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
BLJE 2,40 2,36 2,40 2,39 2,37 2,40 7.385 17.637,32 0,42%

Belje, dioničko društvo za prehrambenu industriju i poljoprivrednu proizvodnju sa sjedištem u Dardi, proizvodnjom hrane bavi se već više od tri stoljeća, a od početka 2005. godine u sastavu je Agrokor koncerna. Objekti tvrtke locirani su na području cijele Baranje, a više od 20.000 ha obradivih površina. Baranjska žitnica i vodena bogatstva osnova su poljoprivredne proizvodnje u Belju, koju čine slijedeći profitni centri: ratarstvo, tvornica stočne hrane, kooperacija, svinjogojstvo, mliječno govedarstvo i tov junadi.