Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Belje d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
BLJE 2,85 2,67 2,96 2,81 2,70 2,85 23.040 64.788,24 -2,73%

Belje, dioničko društvo za prehrambenu industriju i poljoprivrednu proizvodnju sa sjedištem u Dardi, proizvodnjom hrane bavi se već više od tri stoljeća, a od početka 2005. godine u sastavu je Agrokor koncerna. Objekti tvrtke locirani su na području cijele Baranje, a više od 20.000 ha obradivih površina. Baranjska žitnica i vodena bogatstva osnova su poljoprivredne proizvodnje u Belju, koju čine slijedeći profitni centri: ratarstvo, tvornica stočne hrane, kooperacija, svinjogojstvo, mliječno govedarstvo i tov junadi.