Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Banka splitsko-dalmatinska d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
SDBA-R-A 71,00 71,00 71,00 71,00 0,00 71,00 23 1.633,00 0,00%

Banka splitsko-dalmatinska nastala je 2002.godine spajanjem Štedionice splitsko-dalmatinske (1992.) i Banice Credo štedionice (1997). U travnju 2002. godine kada je od HNB-a dobila odobrenje kao banka s malim ovlaštenjima za rad djelovala je pod nazivom Splitsko-dalmatinska banka d.d., a od 01.03.2004. djeluje pod današnjim nazivom Banka splitsko-dalmatinska d.d. (BSD).
Osnovu svog djelovanja od samog početka Banka je temeljila na poslovanju s građanima kroz aktivne i pasivne bankarske poslove te je od osnivanja željela biti prepoznata kao mala banka koja svoje poslovanje usmjerava prema klijentu kao pojedincu.