Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Banka Kovanica d.d. Varaždin

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Banka Kovanica d.d. Varaždin svoj početak bilježi osnivanjem Varaždinske štedionice Kovanica d.d. Banka Kovanica pripada grupi malih banaka.