Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Banka Brod d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
BRBA-P-A 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 17.000,00 2 9.500,00 0,00%

Banka Brod d.d. djeluje na bankarskom tržištu od 1998. godine, a osnovana je kao Štedionica Brod d.d. Usto, nudi i sljedeće bankarske usluge:
Primanje svih vrsta depozita građana i pravnih osoba
Davanje kredita, jamstava i bankovnih garancija
Obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja
Obavljanje poslova platnog prometa
Pružanje usluga Internet bankarstva
Obavljanje novčanih posredovanja
Obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu o bankama