Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Alfa plam a.d. Vranje, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
ALFA 33.001,00 33.001,00 33.001,00 33.001,00 33.001,00 34.998,00 7 231.007,00 0,00%

Osnovna delatnost “Alfa Plam” je metaloprerađivačkog karaktera, pre svega proizvodnja robe za široku potrošnju, izrada metalne ambalaže, alata i dr. Fabrika je osnovana 1948. godine kao društveno preduzeće, a 1998. godine transformisano je u Akcionarsko društvo Metalna industrija “ALFA-PLAM” Vranje.