Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

AIK banka a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
AIKB 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.742,00 1.794,00 304 538.080,00 0,00%

AIK Banka A.D. Niš je nezavisna srpska banka, savremenog tipa, koja posluje više od 25 godina. Osnovana je 1976. godine kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. 10. avgusta 1993. godine AIK Banka dobija licencu Narodne banke Jugoslavije (NBJ) i počinje sa radom kao banka. Prilagođavajući organizaciju novom Zakonu o bankama i finansijskim organizacijama, 27. juna 1995. godine AIK Banka je registrovana kao akcionarsko društvo za obavljanje klasičnih bankarskih poslova: depoziti, krediti, diskontni poslovi, emisioni poslovi, depo i garancijski poslovi, platni promet sa inostranstvom. AIK Banka je registrovana i za obavljanje parabankarskih poslova: finansijskog konsaltinga, menadžmenta i inženjeringa.