Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Agrolaguna d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Agrolaguna je kompanija čije se poslovanje odvija u više proizvodnih cjelina: vinogradarstvu, maslinarstvu, stočarstvu i pekarstvu. Agrolaguna raspolaže s vlastitim nasadima bijelih i crnih sorti vinove loze. Pekarska proizvodnja Agrolagune sastoji se od mlina, pekare i slastičarnice.