Brokerske usluge

Trcin vrijednosnice

Izdvojeno:
 • naknada za upravljanje imovinom u portfelju koji u sebi sadrži dionice ; kvartalni iznos : 0,50%
 • naknada za upravljanje imovinom u portfelju koji u sebi ne sadrži dionice ; kvartalni iznos : 0,25%
 • naknada za uspješnost od 0 do 30% ostvarenog prinosa
 • Naknada za upravljanje imovinom u portfelju
  1) Naknada za upravljanje imovinom u portfelju koji u sebi sadrži dionice obračunava se kvartalno na vrijednost Portfelja posljednji dan kalendarskog kvartala i to u visini 0,50%.
  2) Naknada za upravljanje imovinom u portfelju koji u sebi ne sadrži dionice obračunava se kvartalno na vrijednost Portfelja posljednji dan kalendarskog kvartala i to u visini 0,25%.


  Naknada za uspješno vođenje portfelja
  1) Naknada za uspješno vođenje za portfelj koji u sebi sadrži dionice obračunava se jednom godišnje, na kraju kalendarske godine, Voditelj Portfelja će sačiniti godišnje izvješće o stanju i vrijednosti Portfelja. Ukoliko je vrijednost Portfelja tada veća od vrijednosti na početku vođenja Portfelja ako se radi o prvoj godini vođenja odnosno vrijednosti iz prethodnog godišnjeg izvješća za taj Portfelj, Voditelj Portfelja ima pravo naknadu za uspješno vođenje Portfelja i to ukoliko se vrijednost Portfelja povećala:
  - do 5,00% ***** - naknada je 0 %
  - od 5,01% do 20,00% ***** - naknada je 10 % razlike u vrijednosti u ta dva promatrana uzastopna godišnja razdoblja ili u odnosu na vrijednost na početku vođenja Portfelja ako se radi o prvoj godini vođenja Portfelja.
  - od 20,01% do 40,00% ***** - naknada je 20 % razlike u vrijednosti u ta dva promatrana uzastopna godišnja razdoblja ili u odnosu na vrijednost na početku vođenja Portfelja ako se radi o prvoj godini vođenja Portfelja.
  - od 40,01% do 50,00% ***** - naknada je 25 % razlike u vrijednosti u ta dva promatrana uzastopna godišnja razdoblja ili u odnosu na vrijednost na početku vođenja Portfelja ako se radi o prvoj godini vođenja Portfelja.
  - preko 50,01% ***** - naknada je 30 % razlike u vrijednosti u ta dva promatrana uzastopna godišnja razdoblja ili u odnosu na vrijednost na početku vođenja Portfelja ako se radi o prvoj godini vođenja Portfelja.


  **** Prilikom izračuna broja dana, u obzir se uzima kalendarski kvartal i stvarni broj dana prema kalendaru.
  ***** Izračun se obavlja prirodnim zaokruživanjem