Brokerske usluge

RAST

Izdvojeno:
 • tri tipa portfelja: a) Rast Balanced, b) Rast Activ, c) Rast Aggressiv
 • mogućnost upravljanja portfelja sa stranim i/ili domaćim vrijednosnicama
 • mogućnost online pregleda vlastitog portfelja od 0-24 h
 • povoljne naknade za upravljanje (mogućnost dogovora)
 • izuzetno povoljan trošak transkacije (već od 15 $)
 • Investicijsko društvo RAST d.o.o. posluje na hrvatskom tržištu kapitala od 1993. godine. Klijentima pruža brokerske usluge (kupnja i prodaja financijskih instrumenata), usluge upravljanja portfeljem vrijednosnica, izrada investicijskih istraživanja i analiza, usluge investicijskog savjetovanja i davanje preporuka koje se odnose na transakcije financijskim instrumentima i usluge deviznog poslovanja povezanih s investicijskim uslugama u inozemstvu.

  Klijentima je pod povoljnim uvjetima omogućeno trgovanje i/ili pružanje usluge upravljanja portfeljem financijskim instrumentima na svim značajnim tržištima svijeta, pri čemu RAST za to osigurava cjeloviti paket usluga (provedba transakcija, novčani transferi, prijeboj i namira, skrbništvo).

  UVJETI

  1. Upravljanje portfeljem na hrvatskom tržištu kapitala:
  Naknada za upravljanje portfeljem financijskih instrumenata iznosi 2% godišnje, a obračunava se na iznos imovine kojom se upravlja. Dodatna naknada ovisna je u uspješnosti upravljanja, a obračunava se kao udio u ostvarenoj dobiti prema sljedećoj tablici:
  - do 20 % iznosi 15 %
  - od 20 % do 30% iznosi 20 %
  - od 30 % iznosi 25 %


  Obračun naknade za upravljanje portfeljem obavlja se svakih 6 mjeseci na dobit ostvarenu u proteklom šestomjesečnom razdoblju.
  Izlazna naknada kod usluge upravljanja portfeljem iznosi 1% od vrijednosti portfelja.

  3.2. Upravljanje portfeljem na inozemnim tržištima kapitala:
  - Brokerska provizija obračunava se sukladno cjeniku.
  - Naknada za upravljanje (managament fee) iznosi 2,5% godišnje.
  - Naknada za uspjeh (success fee) iznosi 20%.
  - Izlazna naknada iznosi 1%.


  Brokerska provizija naplaćuje se u skladu sa ovim cjenikom (točka 1.2. Usluge u prometu financijskim instrumentima na inozemnim tržištima kapitala).
  Naknada za upravljanje portfeljem (managament fee) obračunava se dnevno, a isplaćuje svakih tri ili šest mjeseci (ovisno o dinamici izvješćivanja o razvoju portfelja klijenta). Dnevni iznos naknade izračunava se po sljedećoj formuli (2,5%/252* vrijednost portfelja na taj dan).
  Naknada za uspjeh (success fee) obračunava se i isplaćuje svakih tri ili šest mjeseci (ovisno o dinamici izvješćivanja o razvoju portfelja klijenta) u slučaju da je ostvaren kapitalni dobitak. Osnovica za izračun je iznos ostvarene kapitalne dobiti u prethodnom razdoblju (napr. šest mjeseci).
  Izlazna naknada obračunava se i isplaćuje prilikom raskida ugovora o upravljanju portfeljem. Osnovica za obračun je vrijednost portfelja na dan raskida ugovora.
  Naknada za održavanje računa u inozemstvu se kod usluge upravljanje portfeljem ne naplaćuje.