Brokerske usluge

Raiffeisenbank Austria

Izdvojeno:
 • 4 modela upravljanja portfeljem: konzervativni model, uravnoteženi model, dinamični model, money market model
 • Raiffeisenbank Austria (RBA), prva je banka osnovana u Hrvatskoj inozemnim kapitalom. Orijentiranost prema klijentima i visokim bankarskim standardima potvrđuju brojne nagrade koje je RBA osvojila u zemlji i inozemstvu, a koje su ujedno i dodatni poticaj da Banka kontinuiranim razvojem svojih usluga stvara nove dimenzije bankarskog poslovanja.
  Putem RBA klijentima je omogućeno trgovanje financijskim instrumentima izlistanim na domaćoj burzi, ali i financijskim instrumentima i izvedenicama kojima se trguje na svjetskim burzama.

  Usluga upravljanja imovinom klijenata (portfelja) podrazumijeva profesionalno upravljanje portfeljem financijskih instrumenata, izvedenica te novca, predanim na upravljanje Voditelju portfelja sa svrhom ostvarenja unaprijed postavljenih ciljeva investitora. Voditelj portfelja u skladu s klijentovim željama razvija strategiju ulaganja koja se temelji na individualnim preferencijama te se na osnovni strategije odlučuje o daljnjim ulaganjima (tailor-made portfolio). Minimalni ulog u portfelj vrijednosnih papira je 500.000 kn.

  Postoje četiri modela upravljanja portfeljem:
  1. Konzervativni model – namijenjen klijentima s niskim afinitetom prema riziku, odnosno vodi ih cilj zadržavanja vrijednosti imovine kroz period narednih par godina (preporučljivo razdoblje ulaganja je minimalno dvije godine)
  2. Uravnoteženi model – prihvatljiv klijentima koji su svjesni određene razine rizika te spremni podnijeti određeni gubitak vezan uz iste rizike (preporučljivo razdoblje ulaganja je tri godine).
  3. Dinamični model – preporučljiv klijentima koji su u potpunosti voljni preuzeti višu razinu rizika, s ciljem potencijalnog ostvarenja viših prinosa (preporučljivo razdoblje ulaganja je pet godina) i
  4. Money market model – namijenjen klijentima koji nisu spremni i ne žele bilježiti gubitke vezane uz cijenu instrumenta ulaganja. Ulaganje se vrši isključivo u instrumente novčanog tržišta koji po dospijeću donose određeni fiksni prihod, dok je minimalan ulog u ovaj model portfelja 1.000.000kn.

  UVJETI (OSIM ZA MONEY MARKET MODEL)

  Minimalni ulog u portfelj vrijednosnih papira iznosi 500.000kn.

  Iznos kvartalne naknade za vođenje portfelja ovisi o vrijednost portfelja posljednji dan kalendarskog kvartala i iznosi:
  - do 500.000EUR iznosi 0,50 % (min. 750kn)
  - od 500.000EUR iznosi 0,40 %
  - preko 1.000.000EUR iznosi 0,35%


  Nagrada za uspješno vođenje portfelja se naplaćuje ako je realizirani prinos portfelja veći od referentnog prinosa portfelja. Referentni prinos za obračunsko razdoblje je 5 % izražen u apsolutnom iznosu. Nagrada za uspješno vođenje portfelja ovisi o realiziranom prinosu u obračunskom razdoblju i iznosi:
  - za prinos od 0,00 – 5,00 % iznosi 0%
  - za prinos preko 5,01% iznosi 15%


  UVJETI ZA MONEY MARKET MODEL

  Minimalni ulog u portfelj vrijednosnih papira iznosi 1.000.000kn.

  Za poslove vođenja portfelja, voditelj portfelja ima pravo na kvartalnu naknadu za vođenje portfelja koja se obračunava na vrijednost portfelja posljednji dan kalendarskog kvartala i to u iznosu od 0,125% dnevne vrijednosti portfelja.

  Nagrada za uspješno vođenje portfelja se naplaćuje ako je realizirani prinos portfelja veći od referentnog prinosa portfelja. Referentni prinos za obračunsko razdoblje je 10 % izražen u apsolutnom iznosu. Nagrada za uspješno vođenje portfelja ovisi o realiziranom prinosu u obračunskom razdoblju i iznosi:
  - za prinos od 0,00 – 10,00 % iznosi 0%
  - za prinos preko 10,01% iznosi 20%