Brokerske usluge

Raiffeisenbank Austria

Izdvojeno:
 • mogućnost trgovanja na 40 inozemnih tržišta
 • mogućnost zadavanja naloga za kupnju/prodaju putem telefona, e-maila ili osobno
 • mogućnost trgovanja izvedenicama za institucionalne investitore
 • Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) aktivni je član Zagrebačke burze (ZSE) i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) te je jedna od vodećih brokerskih kuća Hrvatskoj. Orijentiranost prema klijentima i visokim bankarskim standardima potvrđuju brojne nagrade koje je RBA osvojila, a koje su ujedno i dodatni poticaj da Banka kontinuiranim razvojem svojih usluga stvara nove dimenzije bankarskog poslovanja.

  Posredstvom RBA pruža Vam se mogućnost brzog i jednostavnog obavljanja poslova kupnje/prodaje financijskih instrumenata na ZSE. Pored usluge posredovanja na domaćem tržištu svojim klijentima nudimo i mogućnost kupnje/prodaje financijskih instrumenata na velikom broju inozemnih tržišta.

  Institucionalnim investitorima nudimo mogućnost ulaganja u brojne izvedenice na velikom broju inozemnih tržišta (Europa i SAD).

  UVJETI

  Preduvjet za trgovanje na inozemnim tržištima za klijente razvrstane u kategoriju malih i profesionalnih investitora je otvoren skrbnički račun u Raiffeisenbank Austria d.d.

  Troškovi trgovanja u inozemstvu ovise o tržištu i izone:
  - Austrija iznosi 0,80% ili minimalno 80 EUR
  - Njemačka (Xetra) iznosi 0,70% ili minimalno 80 EUR
  - Njemačka (Parket) iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Švicarska iznosi 0,80% ili minimalno 100 EUR
  - Italija iznosi 0,80% ili minimalno 80 EUR
  - Belgija iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Danska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Velika Britanija iznosi 1,00% za kupnju i 0,80% za prodaju ili minimalno 130 EUR
  - Francuska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Finska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Irska iznosi 2,00% za kupnju i 0,80% za prodaju ili minimalno 130 EUR
  - Nizozemska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Norveška iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Španjolska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Švedska iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Portugal iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Grčka iznosi 2,00% za kupnju i 2,30% za prodaju 130 EUR
  - Ukrajina iznosi 1,20% ili minimalno 130 EUR
  - Turska iznosi 1,40% ili minimalno 130 EUR
  - Izrael iznosi 1,20% ili minimalno 130 EUR
  - Mađarska iznosi 0,80% ili minimalno 80 EUR
  - Češka iznosi 1,40% ili minimalno 130 EUR
  - Rusija iznosi 0,80% ili minimalno 130 EUR
  - Bugarska iznosi 2,00% ili minimalno 130 EUR
  - Poljska iznosi 0,80% ili minimalno 80 EUR
  - Slovenija iznosi 1,00% ili minimalno 100 EUR
  - Rumunjska iznosi 2,30% ili minimalno 130 EUR
  - Slovačka iznosi 2,00% ili minimalno 130 EUR
  - Estonija iznosi 2,00% ili minimalno 130 EUR
  - Latvija iznosi 2,00% ili minimalno 130 EUR
  - Litva iznosi 2,00% ili minimalno 130 EUR
  - Srbija iznosi 1,30% za kupnju i 1,50% za prodaju ili minimalno 130 EUR
  - Sarajevo iznosi 1,50% ili minimalno 100 EUR
  - Banja Luka iznosi 1,50% ili minimalno 100 EUR
  - Kanada iznosi 1,50% ili minimalno 130 EUR
  - Australija iznosi 1,50% ili minimalno 130 EUR
  - Singapur iznosi 1,50% ili minimalno 130 EUR
  - Hongkong iznosi 1,50% ili minimalno 130 EUR
  - Japan iznosi 1,50% ili minimalno 130 EUR
  - USA N.Y., NASDAQ iznosi 0.20 USD/dionica ili minimalno 130 EUR


  Za trgovanje obveznicama na inozemnim tržištima brokerska naknada iznosi 0,30% za kupnju te 0,30% za prodaju od iznosa transakcije, u koju su uključeni i svi troškovi tržišta na kojima se trguje, troškovi prijeboja i namire. Minimalna naknada za obveznice iznosi 50,00 EUR po nalogu.

  Troškovi skrbništva nad financijskim instrumentima ovise o vrijednosti sredstava na računu i iznose:

  a) za INOZEMSTVO I, II i III
  -do 3.500.000kn iznosi 0,30%
  -do 10.000.000 kn iznosi 0,25%
  -do 35.000.000 kn iznosi 0,20%
  -od 35.000.000 kn iznosi 0,15%


  a) za INOZEMSTVO IV iznosi 0,3% ili minimalno kvartalno 200kn za fizičke osobe i 1.000kn za pravne osobe

  INOZEMSTVO I: Austrija, Njemačka, Euroobveznice, USA
  INOZEMSTVO II: Australija, Baltičke zemlje, Belgija, Bugarska, Clearstream, Luxembourg, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Japan, Južna Afrika, Kanada, Madžarska, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija
  INOZEMSTVO III: Bjelorusija, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Južna Koreja, Kazahstan, Malezija, Poljska, Singapur, Tajland, Turska, Ukrajina
  INOZEMSTVO IV: Srbija, BiH

  Naknada se obračunava unazad za kalendarsko tromjesečje na temelju prosječne dnevne vrijednosti imovine na računu primjenom metode jednostavnog obračuna kamata (stvarni broj dana u periodu/stvarni broj dana u godini). Ukoliko se financijski instrumenti nalaze na skrbništvu kraće od mjesec dana, naknada se obračunavaju na temelju jednog mjeseca.

  Dnevna vrijednost imovine računa se na temelju zadnje cijene trgovanja za pojedine financijske instrumente, odnosno:
  - nominalne vrijednosti ukoliko se njome ne trguje na tržištu
  - za dužničke financijske instrumente ako je tržišna vrijednost niža od nominalne, dnevna vrijednost imovine se računa po nominalnoj vrijednosti.