Brokerske usluge

Partner banka

Izdvojeno:
 • u potpunosti se prilagođavamo razini i intenzitetu komunikacije koju klijent želi
 • Partner banka osnovana je 1991. godine, kao jedna od prvih privatnih banaka u potpunom hrvatskom vlasništvu što je ostala do današnjeg dana. U svom poslovanju posebno je usmjerena prema radu s poslovnim subjektima, u prvom redu srednjim i malim poduzetnicima, dok u manjem dijelu radi sa stanovništvom. Osim u Zagrebu, Banka je prisutna putem svojih podružnica i u šest većih hrvatskih gradova (Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Zadar, Pula).

  U Partner banci, u sklopu Odjela analize i upravljanja portfeljem financijskih instrumenata prate se gospodarska zbivanja, analiziraju se kretanja na tržištu kapitala, tržišni trendovi, regionalno i globalno makroekonomsko okruženje, te se na temelju toga, vodeći računa o sklonosti riziku klijenta, ulagačkom horizontu, očekivanoj razini povrata i prihvatljivoj razini rizika donose odluke o investicijama i ulaganju sredstava koje su klijenti povjerili Partner banci na upravljanje.
  Naši savjetnici pomažu klijentu definirati ciljeve ulaganja. Temeljem njih određujemo takvu politiku alokacije imovine koja će ga dovesti do ostvarenja njegovih ciljeva. U potpunosti se prilagođavamo razini i intenzitetu komunikacije koju klijent želi.
  Kvalitetu upravljanja imovinom klijenata osiguravamo kroz procedure nadzora. Pored vlastitih analiza, pri donošenju investicijskih odluka koristimo i preporuke renomiranih svjetskih investicijskih kuća.

  UVJETI

  Za usluge upravljanje portfeljem klijentu se obračunavaju sljedeće naknade:

  I. Brokerska naknada za kupnju/prodaju financijskih instrumenata u portfelju:
  a) dionice 0,40% na ukupnu vrijednost svake realizirane transakcije (uključen trošak tržišta – SKDD i ZSE)
  b) obveznice 0,10% na ukupnu vrijednost svake realizirane transakcije (uključen trošak tržišta – SKDD i ZSE)

  II. Naknada za upravljanje portfeljem vođenje portfelja (Management fee) u visini 2% godišnje. Obračunava se dnevno na neto vrijednost imovine, a naplaćuje se kvartalno.

  III. Naknada za uspješno upravljanje portfeljem uspješno vođenje portfelja (Success fee) 15% u iznosu od dobiti portfelja. Obračunava se i naplaćuje jednom godišnje, na kraju kalendarske godine.

  IV. U slučaju raskida portfelja od strane Klijenta u prvoj godini vođenja portfelja, od dana potpisivanja Ugovora, naplaćuje se izlazna naknada u visini 1% tržišne vrijednosti portfelja na dan dostave obavijesti o otkazu Ugovora. Izlazna naknada plaća se samo u prvoj godini vođenja portfelja.