Brokerske usluge

Momentum brokeri

Izdvojeno:
 • provizija za upravljanje 0,50%
 • povoljnija provizija za trgovanje
 • za pojedinog klijenta mogu se, posebnom odlukom, odrediti i drugačiji uvjeti od uvjeta navedenih u Cjeniku
 • Momentum brokeri d.o.o. je investicijsko društvo, utemeljeno 27. travnja 2007. godine. Društvo je ovlašteno i registrirano za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga sukladno odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija.
  U svojoj poslovnoj strategiji Društvo se odlučilo fokusirati na strana tržišta kapitala, što zbog više likvidnosti, znatno većeg broja ponuđenih financijskih instrumenata i mogućnosti ulaganja u pojedine sektore ili ETF-ove (investicijske fondove) klijentima Društva omogućava ostvarivanje investicijskih ciljeva uz, često, manje rizike ulaganja nego što je to slučaj s pojedinim hrvatskim financijskim instrumentima.
  Suradnjom i partnerstvom s klijentima, inovativnim rješenjima, cilj je pozicionirati se kao pouzdan i nezaobilazan financijski partner.

  Usluga vođenja portfelja predviđena je za klijente koji iz privatnih ili profesionalnih razloga nemaju dovoljno vremena ili iskustva posvetiti se praćenju dioničkih tržišta. Osnovni smisao portfelja je smanjivanje rizika ulaganja disperzijom na nekoliko gospodarskih sektora na većem broju tržišta, što klijentu smanjuje rizik ovisnosti o samo jednom tržištu i pogotovo izloženosti samo jednom sektoru ili dionici.

  UVJETI

  Minimalni iznos portfelja iznosi 200.000,00 kn.

  Klijent snosi troškove:
  1. Provizija za trgovanje dionicama u okviru usluge upravljanja portfeljem iznosi 0,3% vrijednosti transakcije
  2. Provizija za trgovanje obveznicama u okviru usluge upravljanja portfeljem iznosi 0,15 % vrijednosti transakcije
  3. Provizija za organiziranje, vođenje i upravljanje portfeljem iznosi 0,5 % na vrijednost upravljane imovine
  4. Provizija za uspješnost iznosi:
  - na godišnje prinose manje od 10 % društvo ne obračunava proviziju za uspješnost.
  - od 10,01% do 30,00% ostvarene dobiti udio u dobiti od 10%,
  - od 30,01% do 50,00% ostvarene dobiti udio u dobiti od 15%,
  - iznad 50,01% ostvarene dobiti udio u dobiti od 20%.