Brokerske usluge

Momentum brokeri

Izdvojeno:
 • online trgovanje putem Momentum Tradestationa
 • trgovanje na tržištima u SAD-u, Boerse Stuttgart i Borsa Italiana
 • za pojedinog klijenta mogu se, posebnom odlukom, odrediti i drugačiji uvjeti od uvjeta navedenih u Cjeniku
 • Momentum brokeri d.o.o. je investicijsko društvo, utemeljeno 27. travnja 2007. godine. Društvo je ovlašteno i registrirano za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga sukladno odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija.
  U svojoj poslovnoj strategiji Društvo se odlučilo fokusirati na strana tržišta kapitala, što zbog više likvidnosti, znatno većeg broja ponuđenih financijskih instrumenata i mogućnosti ulaganja u pojedine sektore ili ETF-ove (investicijske fondove) klijentima Društva omogućava ostvarivanje investicijskih ciljeva uz, često, manje rizike ulaganja nego što je to slučaj s pojedinim hrvatskim financijskim instrumentima.
  Suradnjom i partnerstvom s klijentima, inovativnim rješenjima, cilj je pozicionirati se kao pouzdan i nezaobilazan financijski partner.

  Momentum Tradestationa omogućava interneta trgovanje na svim tržištima koje pokrivaju Momentum brokeri

  UVJETI

  Troškovi trgovanja u inozemstvu uključuju:

  1. Klijent plaća ili varijabilni iznos provizije za trgovanje na domaćim i inozemnim tržištima od 0,60% vrijednosti transakcije ili minimalni varijabilni iznos provizije koji iznosi za:
  - Tržišta u SAD-u od 0,01 USD po dionici
  - Boerse Stuttgart (SWB) od 10,00 EUR
  - Borsa Italiana (BVME) od 10,00 EUR

  Od ova dva iznosa plaća se samo jedan i to onaj koji je veći.

  2. Fiksni iznos provizije za transakcije na inozemnim tržištima od 180,00 kn
  * Fiksni iznos dodaje se varijabilnom iznosu provizije i obračunava se u valuti u kojoj je transakcija izvršena, a iz HRK se preračunava po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izvršenja transakcije. Fiksni iznos provizije iznosi sukladno gore navedenom, a isti će biti umanjen ovisno o broju transakcija iste vrste s istim vrijednosnim papirom koje je broker izvršio u istom danu. Ako je broker u jednom danu izvršio više transakcija iste vrste s istim vrijednosnim papirom, fiksni iznos provizije po transakciji dijeli se s brojem transakcija.

  3. Naknada skrbničke banke za poslove skrbništva nad inozemnim vrijednosnim papirima u visini 0,2% godišnje obračunava se mjesečno, na tržišnu vrijednost vrijednosnih papira prevladavajuću na zadnji radni dan u mjesecu.

  Brokerska provizija ne uključuje troškove namire na inozemnim tržištima koji su nastali nakon izvršenja transakcije a Momentum brokerima u trenutku zadavanja naloga nisu bili poznati odnosno se nisu mogli sa sigurnošću predvidjeti.