Brokerske usluge

HPB brokeri

Izdvojeno:
 • kreiranje i vođenje portfelja za klijenta
 • postizanje maksimalnog prihoda i očekivanih ciljeva
 • ulaganje u više vrijednosnica istovremeno
 • personalizirana usluga
 • Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa. Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

  Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente. Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te redovito izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

  Svaki mjesec, a po potrebi i češće klijenti primaju izvještaj o svim aktivnostima i promjenama vrijednosti financijskih instrumenata u svom portfelju, odnosno izvještaj o kretanju vrijednosti uloženih sredstava
  Banka svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.

  NAKNADE

  Naknada za upravljanje - 1% - 2% + PDV
  Srkbnička naknada - 0,25% + PDV
  Naknada za uspješnost - 10% - 20% na prinos ostvaren iznad ugovorenog očekivanog godišnjeg prinosa + PDV