Članovi stručne komisije

Hrvatska pamet Hrvatskoj Hrvatska pamet Hrvatskoj

Pogledajte koji su članovi stručne komisije koja ocjenjuje radove

Studentske projekte će pregledati i ocijeniti stručna komisija. Obzirom na to da je svaka od tri zadane teme a iz vrlo različitih područja, stručna komisija će se također razlikovati od teme do teme. Stalnu postavu sručne komisije činit će predstavnici partnera i Poslovnog dnevnika, a dio komisije koji će se mijenjati ovisno o zadanoj projektnoj temi bit će sastavljen od predstavnika resornih ministarstava, sveučilišnih nastavnika te strukovnih institucija.

Prvotno će komisija unutar svake teme odabrati tri finalista te će, nakon što studenti prezentiraju svoje projekte u završnom tjednu projekta Hrvatska pamet Hrvatskoj, proglasiti po jednog pobjednika unutar svake projektne teme.

Članovi stručne komisije

 

Andreja Bekavac, izvršna direktorica Ureda za upravljanje projektima i organizacijom u Hrvatskoj pošti

Andreja Bekavac, izvršna direktorica Ureda za upravljanje projektima i organizacijom u Hrvatskoj pošti,  rođena je u Zagrebu 1974. godine, a gdje je stekla i diplomu Ekonomskog fakulteta, smjera organizacije i menadžmenta.

Svoju profesionalnu karijeru započela je 1995. godine. Od tada pa do danas prošla je različita radna mjesta unutar nekoliko kompanija, a svoju je karijeru gradila u konzultantskim tvrtkama. Prije zaposlenja u Hrvatskoj pošti, a u kojoj je od 2015. godine, radila je u tvrtkama Deloitte Savjetodavne Usluge, T&MC, Cap Gemini Ernst & Young Consulting Hrvatska te ENTER-ING, redom na konzultantskim i menadžerskim pozicijama.

Kao voditeljica i članica projektnih timova iza sebe ima više desetaka projekata koje je radila za relevantne hrvatske i međunarodne tvrtke kao što su Hypo Alpe-Adria-Bank, Hrvatski Telekom, BH Telecom, INA, Dukat, Hrvatske željeznice, Franck, Belupo, Bina Istra, TriglavRE, NOVAKBM, BH Pošta.

Uz izvrsno poznavanje svih faza projekta - od ideje pa do implementacije, poseban je interes iskazala za strateško planiranje, unaprjeđenje poslovnih procesa, upravljanje ljudskim resursima te inovacijske projekte. Osim što projektima upravlja, jednako tako i procjenjuje isplativost drugih projekata, što za tvrtke predstavlja optimalno upravljanje svim resursima. 

 

 

Nataša Hrabar Kaštelan, voditeljica Odjela marketinga, odnosa s javnošću, odnosa s klijentima i administrativne podrške u AZ mirovinskim fondovima

Voditeljica je odjela marketinga, odnosa s javnošću, odnosa s klijentima i administrativne podrške u AZ mirovinskim fondovima. Zaposlena u AZ-u 13 godina, a ranija iskustva u području marketinga financijskih institucija i edukativnih i PR projekata u financijskoj industriji  stjecala je u MZB-u , Infoinvestu i Zagrebačkoj poslovnoj školi.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a prva poslovna iskustva u području edukacijskih projekata i projekata vezanih uz financijsko tržište stječe u Zagrebačkoj poslovnoj školi gdje je radila kao  voditeljica međunarodnog poslijediplomskog studija u suradnji s Henley Management Collegeom. Nastavak poslovne karijere vezan je uz tvrtku Infoinvest u kojoj je radila na organizaciji seminara iz područja financijskog tržišta, a niz godina vodila je projekt Financijskog foruma. Godine 2002. dolazi u Marketing Zagrebačke banke gdje je bila zadužena za marketinške projekte Zagrebačke banke i članica grupe. Godine 2003. pridružuje se timu AZ mirovinskih fondova.

Saša Krbavac, predsjednica Uprave Uniqa osiguranja

Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je 1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. godine u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, gdje je nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita, postala inspektorica. 1993. godine zaposlila se u Trgovačkoj banci, prvoj privatnoj banci u Hrvatskoj, gdje je unutar Direkcije za poslovanje s gospodarstvom, osnovala Odjel procjene boniteta poduzeća, razradila kriterije po kojima će se pratiti uspješnost poslovanja i kreditna sposobnost poduzeća i bila voditeljica navedenog odjela do 1996. godine. Radila je ocjene investicijskih elaborata, a bila je i član Kreditnog odbora. 1997. godine prelazi u Direkciju za poslovanje s građanstvom te je radila na raznim rukovodećim funkcijama, a 1999. je imenovana direktoricom te Direkcije. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000. godine, postaje direktorica Sektora građanstva, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom, pa sve do 2004. godine. Od 2002. bila je i prokuristica te banke.

Od 2004. godine radi u UNIQA osiguranju na mjestu predsjednice Uprave, zadužena za prodaju, podršku prodaje, marketing i ljudske potencijale. Treću fuziju u karijeri, ovoga puta između UNIQA osiguranja i Basler osiguranja Zagreb, uspješno završava u 2014. godini. Predsjednica Uprave UNIQA osiguranja je treći mandat za redom.

 

 

Zagorka Mintas, direktorica upravljanja poslovnim odnosom za klijente poduzetničkog bankarstva pri Zagrebačkoj banci d.d.

Zagorka Mintas rođena je u Varaždinu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Edukaciju nastavlja u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu, gdje je diplomirala 1998. godine na smjeru Financije. Iste godine se zapošljava u Varaždinskoj banci u Sektoru deviznih poslova, no ubrzo prelazi na poslove kreditiranja pravnih osoba. Pripajanjem Varaždinske banke Zagrebačkoj banci 2004. godine postaje direktorica u Maloprodaji, u Regionalnom centru Varaždin, zadužena za osobno i poduzetničko banakarstvo. Sljedećih 12 godina radi na poslovima direktorice u Maloprodaji, zadužena za poslovanje s individualnim klijentima i poduzetnicima, uglavnom na području Sjeverozapadne Hrvatske. Od rujna 2016. godine preuzima poziciju direktorice Upravljanja poslovnim odnosom za poduzetničko bankarstvo.

 

Ivana Ninčević-Lesandrić, predsjednica Poduzetničkog centra Solin

Ivana Ninčević-Lesandrić diplomirala je na Rochester Institute of Technology NY, SAD/RIT Croatia, Dubrovnik, stekavši titulu diplomirane ekonomistice menadžmenta, specijaliziravši se za segment poduzetništva.   Osnivačica je i predsjednica  Poduzetničke potporne institucije –PCS, Poduzetnički centar Solin. Misija PCS-a je promicanje, razvitak i unaprjeđenje poduzetništva kroz informativne, savjetodavne i edukacijske programe o znanjima i vještinama potrebnim poduzetnicima, tijelima javne uprave i samouprave.  PCS ujedno  organizira savjetovanja, predavanja, seminare, radionice i druge stručne skupove o problemima poduzetničko-poslovnog ponašanja, s posebnim naglaskom na Poduzetnički kamp (godišnja manifestacija za promicanje poduzetništva i umrežavanje poduzetnika).

 

Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske udruge poslodavaca

Nataša Novaković završila je Pravni fakultet u Zagrebu te nakon toga specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti, Advanced Master of European Studies. Trenutačno je u tijeku pohađanja Executive MBA za HRM. Svoju karijeru započela je u odvjetništvu koje je napustila nakon polaganja pravosudnog ispita te se zaposlila u Uredu Vlade RH za socijalno partnertsvo kao savjetnica za radno i socijalno zakonodavstvo. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) kojoj se pridružila 2006. godine, više je godina radila na poziciji pravne savjetnica glavnog direktora, da bi se prije dvije godine uže specijalizirala samo za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala. Ujedno je od 2013. godine koordinatorica inicijative Ujedinjenih naroda za društveno odgovorno poslovanje Global Compact lokalne mreže Hrvatska, kroz koji se angažirala na načelu antidiskriminacije i ekonomskog  te obrazovnog osnaživanja žena.

Dugi niz godina prati radno zakonodavstvo, mjere aktivne politike zapošljavanja i obrazovanje , te je uključena u radne skupine i povjerenstva  u ministarstvima  koja se bave navedenim javnim politikama. Autorica je mnogih članaka iz područja radnog zakonodavstva te tržišta rada. Članica je i Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

 

Julijana Njegovec, fond menadžer, PBZ Croatia osiguranje d.d.

Julijana Njegovec diplomirala je 2009. godine na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika. Iste godine zapošljava se u PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima na poziciji investicijskog analitičara. Od 2014. godine na funkciji je fond managera. Posjeduje licenciju za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava te CFA titulu.

 

Goran Oblaković, predstojnik Katedre za menadžment i voditelj Executive MBA na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta 

Dr. sc. Goran Oblaković predstojnik je Katedre za management na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te voditelj Executive MBA također na ZŠEM-u. Doktorirao je na Odjelu za menadžment, Sveučilište St. Gallen, Švicarska, obranivši disertaciju „Risk Management at the Strategic and Operational Levels of Swiss Banks: Current Status and the Lessons Learned from the Subprime Crisis”. Magistirao je na Sveučilištu Indiana, SAD, iz područja strateških financija i poslovne administracije (MBA), gdje je također i diplomirao poslovnu administraciju.

Držao je brojne edukacije na teme lean managementa u Hrvatskoj i regiji polaznicima iz ustanova kao što su: Bina Istra, Erste & Steiermaerkische bank d.d., Grawe osiguranje, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Hypo Alpe Adria Bank, Kaufland Hrvatska, OTP Leasing d.d., Podravku i druge.

Trenutačno radi na Katedri za menadžment i predaje kolegije Menadžmenta i Poduzetništva. Radio je u SAD-u i Europi za Target Corp., FedEx, Sveučilište Indiana, Ujedinjene narode, i nekoliko startupa. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu poduzetništvo, upravljanje rizicima, menadžment i bankarstvo.

 

 

Marijana Oreb, članica Uprave HAMAG BICRO

Na mjesto članice Uprave, Marijana Oreb stigla je u svibnju 2016. godine s mjesta ravnateljice Sektora za financijske instrumente HAMAG-BICRO-a, gdje je tu dužnost obnašala od 2010. godine.
Zavidno iskustvo u upravljanju financijskim portfeljem stekla je kao asistentica člana Uprave u Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., gdje je provela osam godina. Iskustvo u realnom sektoru stekla je neposredno nakon završenog Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Oreb svoj poslovni interes danas fokusira na financijsko upravljanje i kontrolu EU fondova.

 

 

Goran Pavlović, direktor Sektora informatičkih servisa, direktor društva Plavi tim d.o.o. zamjenik direktora društva Top Računovodstvo Servisi d.o.o.; INA d.d.

Goran Pavlović u INI je imenovan na poziciju direktora Sektora informatičkih servisa u ožujku 2008. godine. U međuvremenu je počeo obnašati još dvije važne poslovne funkcije unutar kompanije. U prosincu 2015. postaje direktor Ininog društva Plavi tim d.o.o., a u rujnu 2016. preuzima i funkciju zamjenika direktora društva Top Računovodstvo Servisi d.o.o. U Inu je došao iz Zagrebačke banke u kojoj je proveo radni vijek od 1994. do 2008. godine na više rukovodećih funkcija vezanih uz IT sektor te uz druge poslove poput tržišnog pozicioniranja za poslovne subjekte i maloprodaje. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Stručno se usavršavao na Henley Management School u Velikoj Britaniji te polazio veći broj edukacija iz područja menadžmenta. 

 

Petra Popek Biškupec, predavačica na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Dr. sc. Petra Popek Biškupec rođena je u Zagrebu. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na katedri za financije na temu „Koordinacija monetarne i makroprudencijalne politike u očuvanju dugoročne stabilnosti financijskog sustava“. Od 2005. do 2011. godine radila je u privatnom sektoru na poslovima  uvoza i nabave roba, istraživanjima tržišta nabave i analizama poslovnih pokazatelja. Godine 2011. zapošljava se kao asistentica u Visokoj školi za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, koja kasnije prelazi u Veleučilište Baltazar, za predmete Financijske institucije i tržišta i Poslovna politika financijskih institucija.

Danas radi kao predavač za predmete Financijske institucije i tržišta, Poslovna politika financijskih institucija, Financijska tržišta, Financial Institutions and Markets i Financial Institutions Business Policy.

Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim konferencijama te održala gostujuća predavanja na Catholic University of Valencia- Faculty of Economy and Business.

 

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu

Miljenko Šimpraga diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem i danas radi. Godine 1988. završio je poslijediplomski studij, a doktorsku disertaciju obranio je 1993. godine. Početkom 1997. godine izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet Radiobiologija, a 1998. u zvanje višeg asistenta za predmet Fiziologija. U rujnu 2000. godine izabran je u zvanje docenta, 2004. u zvanje izvanrednog profesora, a 2009. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U siječnju 2014. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je za redovitog profesora u trajnom zvanju na Veterinarskom fakultetu.

Od prosinca 2015. suradnik je Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost.

Godine 2008. izabran je za predstojnika Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost obavlja do danas. Godine 2011. ponovno je imenovan za pomoćnika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost također obnaša do danas. Godine 2013. imenovan je za predsjednika Povjerenstva za provodbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Senat Sveučilišta u Zagrebu  izabrao ga je za prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu. U istom mjesecu imenovan je za člana Upravnog vijeća SC Varaždin  i člana Nadzornog odbora Sveučilišne tiskare. U rujnu 2015. izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Sveučilišne tiskare.

Kao prvi autor i/ili u suradnji s ostalim autorima do sada je objavio brojne znanstvene i stručne radove, te je bio voditelj, konzultant i suradnik na nekoliko projekata.

Godine 2014. ministar poljoprivrede Vlade HR imenovao ga je članom državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju, a 2015. imenovan je za člana Sektorskog vijeća za poljoprivredu, prehranu i veterinu.

Jedan je od osnivača Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske. Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade i priznanja, a kontinuirano se bavi i humanitarnim radom.

 

 

Lidija Tošić, glasnogovornica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Lidija Tošić radi kao glasnogovornica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te se  već trinaest godina bavi odnosima s javnošću u području ekologije i energetike. Radi pripreme projekata sufinanciranih iz Europskih fondova sudjelovala je u izradi komunikacijskih strategija za operativne programe. Zajedno sa svojim timom suradnika osmišljavala je i razne edukacijsko-informativne kampanje koje su bile usmjerene na podizanje ekološke svijesti građana. Prije Fonda bila je zaposlena u PR agenciji Argument te na Novoj TV. Radila je kao novinarka, bila pomoćnica urednika časopisa Eko revije, a i danas je stalna novinarska suradnica u nekoliko stručnih časopisa.

Uz stručni specijalistički smjer Marketing posebnih područja na osječkom Ekonomskom fakultetu, dodatno se usavršavala u području odnosa s javnošću -  završila je  edukacijski program za glasnogovornike na Otvorenom sveučilištu u Zagrebu,  na Visokoj poslovnoj školi Zagreb završila je trogodišnji program za menadžera komunikacija i marketinga, a nakon toga i Krizni menadžment na Veleučilištu Velika Gorica. Sudionica je  brojnih domaćih i međunarodnih PR seminara i kongresa. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću i Press centra za okoliš.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve