Zaposlena osoba s invaliditetom svojim znanjima i vještinama najbolje ruši predrasude
aktivna politika zapošljavanja

Zaposlena osoba s invaliditetom svojim znanjima i vještinama najbolje ruši predrasude

Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, kaže kako mlade osobe s invaliditetom dijele’ sud binu’ svih mladih osoba na tržištu rada, osim što dodatno nailaze i na nerazumijevanje i predrasude, a kao poseban problem ističe stagnaciju širenja usluge organiziranog stanovanja unatoč činjenici da je ta usluga potvrdila potencijal u dostizanju zadanog standarda na području osiguranja uživanja ljudskih prava.