Vodeće financijske i konzultantske prakse za kvalitetno upravljanje i vrednovanje poduzeća

Foto: promo Foto: promo

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka u poduzećima te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati.

Odabir računovodstvenih metoda i procjena uvelike može utjecati na veličine iskazane u financijskom izvještaju koji je u konačnici pokazatelj stanja poduzeća.

Ovladati financijskim znanjima neophodno je kako bi se poduzećem, neovisno o veličini, kvalitetno upravljalo te kako bi se pratili financijski pokazatelji koji su putokazi za donošenje poslovnih odluka i preveniralo, odnosno minimaliziralo potencijalne rizike.

Stoga, financijski pokazatelji nisu komparabilni u slučaju više poduzeća s različitim računovodstvenim metodama ili u slučaju jednog poduzeća koje je tijekom vremena mijenjalo računovodstvene metode. Da bi se takvi financijski pokazatelji mogli adekvatno protumačiti, nužno je usklađivanje računovodstvenih metoda.

A nakon toga, kao donekle nefinancijski „šlag na tortu“, slijedi vrednovanje koje se odnosi na procjenu intelektualnog kapitala organizacije, sposobnosti poduzeća da stvara i razvija kapital ljudi, kapital klijenata, kapital inovacija i kapital procesa.

S voditeljem Mirakulove Financijske Akademije, Nikolom Nikšićem, razgovarali smo o segmentima upravljanja i vrednovanja poduzeća te o vještinama koje se stječu pohađanjem ovog specijalističkog modularnog programa.

Što podrazumijeva kvalitetno upravljanje financijama, koliko to utječe na ukupno poslovanje tvrtke?

Ona poduzeća koja imaju dobro organizirane sustave financijskog kontrolinga i interne kontrole, koja su razvila modele za prikupljanje i bilježenje informacija, koje permanentno analiziraju tržišta i segmentiraju kupce i dobavljače, bit će efikasnija i efektivnija u svojem poslovanju i imat će više šansi za dugoročan opstanak i održiv rast u izuzetno turbulentnom, nesigurnom i djelomično nepredvidivom okruženju. Cilj računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja je da na realan, istinit i fer način prikažu ključne podatke o financijsko – računovodstvenom poslovanju određenog poduzeća. To očekuju svi eksterni korisnici financijskih izvještaja koji su iz različitih interesa i perspektiva u konstantnoj potrazi za korisnim i točnim informacijama koje nisu rezultat raznih manipulacija. Veliki je broj interesa i ciljeva koji su vezani na sadržaj i kvalitetu financijskih izvještaja, a najznačajniji su održanje povjerenja investitora, ostvarenje prava na bonuse, priprema za preuzimanje ili obrana od neprijateljskoga preuzimanja te odgađanje poreza na dobit za sljedeće razdoblje.

Koja su temeljna financijska znanja za kvalitetno vođenje financija?

Računovodstvo je vještina kojom se opisuju, mjere, analiziraju i izvještavaju ekonomske aktivnosti poduzetničke organizacije. Termini koji proizlaze iz koncepta dvojnog knjigovodstva, izuma hrvatskog uma (Benedikt Kotruljević), kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tijek, zalihe, zarada, neki od tehničkih računovodstvenih naziva koji se koriste u svim poslovnim funkcijama i organizacijskim nivoima, a predstavljaju jezik poduzetništva i treba ih izuzetno dobro poznavati te se znati njima koristiti.

Neupitno da je za obavljanje poslova iz područja računovodstva i financija obvezno poznavanje „pravila igre“: zakona, standarda i dobrih praksi, pravilnika, pretpostavki i načela. Znati što znače pretpostavke kontinuitet, dosljednost, nastanak poslovnog događaja te kako interpretirati načela: opreznost, prevaga bitnog nad formom, značajnost, pojedinačna procjena, vremenska povezanost, ali i etički je okvir od posebnog značaja, baš kao i u svim segmentima društva.

Financijska Akademija u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra upisuje već 6. generaciju. Što polaznike najviše zanima na početku Akademije? Što žele čim prije svladati?

U financijskim izvješćima postoje „područja od posebnog interesa“ u primjeni kreativnog računovodstva, i prema njima polaznici uobičajeno pokazuju značajno zanimanje. Radi se „popularnim“ postupcima kojima se na domišljat i zakonom dozvoljen način može više ili manje utjecati na rezultate i pokazatelje poslovanja, a tu se ubraja definiranje rokova i intenziteta korištenja dugotrajne imovine kojima se izračunavaju stope amortizacije, iskazivanje i testiranje fer vrijednosti naknade za stjecanje imovine. Osim toga tu je i vrednovanje internog rada, procjenjivanje naplativosti potraživanja od kupaca i troškova vrijednosnih usklađenja, utvrđivanja troškova rezerviranja za otpremnine, rizike, jamstvene rokove te vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda.

Mogu li i „nefinancijaši“ ovladati tim vještinama?

Svatko tko donosi ikakvu odluku u poduzetništvu ili upravlja određenim resursima ili procesima, da bi postupio ispravno, mora imati jasnu predodžbu o računovodstvenim informacijama, terminima i modelima. Osim posjedovanja određenih računovodstvenih znanja, ona se moraju razvijati kao i vještina njihovog korištenja. Zato se u sklopu računovodstva razvijala posebna računovodstvena disciplina, menadžersko računovodstvo.

Menadžersko računovodstvo namijenjeno je da što veći broj sudionika u poslovnim procesima razumije prošlost, kontrolira sadašnjost i planira budućnost na sljedeći način:

Taj se proces odvija na način da se definiraju strateške namjere i strategija poslovnog subjekta, planira se organizacija proces i rezultati poslovanja, potom se nadziru i analiziraju eventualna odstupanja aktivnosti i rezultati od plana i budžeta, procjenjuje se ostvarenje na više razina, mjeri se realizacija preuzetih odgovornosti, komuniciraju se ostvarenja i donose odluke o promjenama i unapređenjima.

S kojim se ključnim financijskim pokazateljima polaznici susreću tijekom ovog programa?

Financijski pokazatelji koriste se za racionalno donošenje poslovnih odluka, prevenciju i minimalizaciju rizika. Takve odluke i ciljevi zahtijevaju ocjenu učinaka poduzeća kroz vrijeme i ocjenu učinaka u usporedbi s ostalim (sličnim) poduzećima u industriji u određenoj vremenskoj instanci. Neke od kategorija analiza financijskih pokazatelja koji mjere različite aspekte odnosa rizika i prinosa su Pokazatelji aktivnosti, Pokazatelji likvidnosti, Pokazatelji solventnosti, Pokazatelji profitabilnosti, Pokazatelji ekonomičnosti, Pokazatelji investiranja

Navedene kategorije su u značajnoj mjeri međuzavisne. Profitabilnost utječe na likvidnost i solventnost, dok korištenje imovine (aktivnost) utječe na profitabilnost poduzeća. Stoga analiza financijskih pokazatelja počiva na integriranom skupu pokazatelja svih 'kategorija' i analitičkoj nadgradnji korištenjem modela za predikciju (BEX, Altman, …).

Sve dodatne informacije o programima, predavačima i uvjetima upisa možete pogledati na web stranicama www.mirakul.hr/edukacijski-centar/najava-edukacijskih-programa ili poslati upit na edukacija@mirakul.hr

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve