HEP ESCO trening centar

Foto: foto press Foto: foto press

Premda se projekti energetske učinkovitosti ne provode onoliko brzo koliko svi žele, u privatnom sektoru postoji svijest o potrebi za uštedama jer vlasnici postaju svjesni utjecaja energetske učinkovitosti na profitabilnost tj. na utjecaj potrošnje energenata na jedinicu proizvoda.

Energetska učinkovitost već dulje vrijeme smatra se novim izvorom energije. U tom smislu neke tvrtke u Hrvatskoj već razmišljaju o smanjenju potrošnje energenata provedbom mjera energetske učinkovitosti prvenstveno u cilju povećanja vlastite konkurentnosti. Istovremeno, bitno je naglasiti da energetska učinkovitost ne znači isključivi fokus na nove i napredne tehnologije koje smanjuju potrošnju, jer se na taj način ne iskorištava puni potencijal za poboljšanje energetske učinkovitosti. Gospodarenje energijom u pravom smilsu te riječi puno je širi pojam od provedbe pojedinačnih mjera.

Premda se projekti energetske učinkovitosti ne provode onoliko brzo koliko svi žele, u privatnom sektoru postoji svijest o potrebi za uštedama jer vlasnici postaju svjesni utjecaja energetske učinkovitosti na profitabilnost tj. na utjecaj potrošnje energenata na jedinicu proizvoda. Jedan od razloga nedovoljne svijesti o značaju energetske učinkovitosti je i niska razina educiranosti, zbog čega kod korisnika ne postoji svijest o potencijalu za uštedama. To je bio jedan od motiva HEP ESCO-u za utemeljenje Trening centra, koji organizira tečajeve za poticaj dodatnog razvoja tržišta energetske učinkovitosti te pomaže u dodatnoj specijalizaciji zaposlenika u područjima uštede energije, s naglaskom na razvoj projekata energetske učinkovitosti, procese mjerenja i verifikacije postignutih ušteda te gospodarenja energijom, posebno kod uvođenja norme ISO 50001.

„Edukacija je bitna za sve korisnike zgrade i postrojenja. Cilj je educirati i motivirati sve da se ponašaju odgovorno prema energiji“, naglašava direktorica tvrtke HEP ESCO, dr.sc. Vlasta Zanki.

HEP ESCO, u suradnji s Kanadskom tvrtkom ECONOLER, organizira dva specijalizirana tečaja iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije: Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju (CMVP) i Certificirani stručnjak za upotrebu RETScreen® (CRU), te tečajeve po mjeri korisnika Zeleno poslovanje, edukaciju za zaposlenike kod uvođenja i provedbe norme ISO 50001 i Obuku tehničkog osoblja za provedbu energetske učinkovitosti u zgradama. Trodnevni tečaj 'Certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju' pokriva sve metode koje se primjenjuju za mjerenje i verifikaciju kod projekata energetske učinkovitosti prema Međunarodnom protokolu za mjerenje i verifikaciju učinka, a trodnevni tečaj „Certificirani stručnjak za upotrebu RETScreen®“ uključuje: energetsku analizu, analizu troškova, analizu emisije stakleničkih plinova, financijsku analizu i analizu rizika. Edukacija „Zeleno poslovanje“ podrazumijeva provođenje aktivnosti edukacije i podizanja svijesti djelatnika o važnosti racionalnog korištenja energije i ostalih resursa na radnom mjestu. Edukacija zaposlenika vezano uz provođenje standarda ISO 50001 je pristup poslovanju koji bi zaposlenici, u okviru redovitih aktivnosti, trebali primjenjivati kako bi se u svakodnevnom poslovanju povećala efikasnost korištenja resursa i istovremeno smanjio negativan utjecaj na okoliš, a u skladu s propisanim standardom organizacije. Obuka tehničkog osoblja za provedbu energetske učinkovitosti u zgradama pruža specifična stručna znanja iz područja gospodarenja energijom ciljnoj skupini tehničkog osoblja zaduženog za održavanje zgrada.

Edukaciji svih zaposlenih služi i ESCO Monitor®Panel, komunikacijski kanal za gospodarenje energijom. ESCO Monitor® Panel može poslužiti dvojakoj svrsi, kao motivacija za zaposlenike u smjeru osvješćivanja i promjene ponašanja, te kao promocija energetske politike organizacije. Informacije na panelu prilagođavaju se specifičnim zahtjevima korisnika.

Kao i do sada HEP ESCO razvija nove energetske usluge, a u skladu s misijom HEP grupe, prema kojoj HEP nije samo prodavatelj električne energije nego i pružatelj dodatnih energetskih usluga i dugoročni partner svojim kupcima. Ove energetske usluge omogućuju uštede u energiji i troškovima provedbom mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, te uvođenje sustavnog gospodarenja energijom. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve