Dok vatrogasci brinu o nama, Croatia osiguranje brine o njima

Foto: Press Foto: Press

Sa zapovjednikom JVP Drniš Ivom Bilićem razgovarali smo o važnosti osiguranja ljudi i imovine.

Javna vatrogasna postroj­ba (JVP) Grada Drniša na godišnjoj razini obavi mi­ nimalno  400  izlazaka  na te­ren, bilo da se radi o poža­rima, poplavama ili bilo ka­kvim drugim nezgodama u kojima su ugroženi ljudski životi i imovina, u razgovoru je otkrio zapovjednik JVP Dr­niš Ivo Bilić.

“Pokrivamo područje Grada Drniša, ali po potrebi interveniramo i na područ­ ju  susjednih  općina  bivše  op­ćine  Drniš.  Iako  se  ljetna  se­zona zbog učestalih požara obično smatra najgorim dije­lom godine za nas, zahtjevna je i zima. Tada izlazimo na in­tervencije izazvane smrzava­njem vode, saniramo puknute  cijevi  i  reagiramo  na  sve druge nezgode povezane s hladno­ćom”, pojasnio je Bilić.

U  takvim  okolnostima,  a s velikim brojem ljudi ko­ji svoj posao obavljaju odgo­vorno,  časno  i  savjesno,  naj­manje što JVP za njih može učiniti jest osigurati ih od oz­ljeda. Inače, ova je JVP osno­vana 2000. godine, kada su imali  12  vatrogasaca  i  tri vozi­la, i to navalno vozilo, autoci­sternu te kombi vozilo. Danas broje 22 vatrogasca, posje­duju osam vozila, kao i dru­gu potrebnu  osobnu  i  skupnu  opremu, a od osnutka do da­nas imali su više od 5500 intervencija.

“U  Croatia  osiguranju  (CO)  osigurali  smo  i  ljude i opremu i objekte. Zadovolj­ni  smo  suradnjom  s njima, do sada nismo imali nika­kvih problema. Svakako  bih  svima koji razmišljaju na koji način zaštiti sebe i svoju imo­ vinu predložio da se odluče na isti korak”, dodao je.

Prisjetimo li se samo prošlogodišnje sezone po­žara koji su ugrozili ne samo napuštena  i  slabo naseljena područja, nego i veće hrvat­ske gradove, jasno je  kojem  se  riziku  izlažu  vatrogasci ko­ji su odgovorni da šteta takvih nesreća bude svedena na mi­nimum.

Poslovice  “Bolje  spriječiti nego liječiti” itekako su svje­sni u ovoj, ali i,  pretpostavit  ćemo, svim drugim vatroga­snim postrojbama s obzirom na to da  oni  u  najvećem bro­ju slučajeva rješavaju poslje­dice ljudske nepažnje. Tako je i jedna od preporuka JVP Dr­niš koju su uputili svojim su­građanima da svoje okućnice očiste od svakog otpada i ra­slinja u blizini objekata, od­ nosno da kuće, staje, poslov­ne prostore i objekte drugih namjena očiste od svega što može gorjeti kako bi im olak­šali posao gašenja nastalih požara.

Saznali  smo  i  da se pri njihovu izlasku na teren ne radi samo o gašenju, nego  i  o  pružanju  prve  pomoći  te brojnim drugim zahtjevnim i složenim poslovima,  pa  su jedni od ključnih faktora, da bi svaka intervencija bi­la uspješna, i organiziranost i timski rad, na kojima se ov­dje sustavno radi. Iako bi tre­balo biti sasvim zdravora­zumski, dio njihova posla je i sustavno upozoravanje lju­di da je ljeti zabranjeno palje­nje vatre na otvorenom, kao i bacanje opušaka.

JVP  Drniš  je  zanimljiva  i  zbog činjenice da imaju vrlo aktualnu i vrlo informativnu web stranicu koja se redovito osvježava važnim informaci­jama o njihovu radu, čime se povećava i transparentnost njihova rada.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve