Porezni tretman vrijednosnog usklađenja i/ili otpisa potraživanja od kupaca

Thinkstock Thinkstock

Kod većine društava je u tijeku izrada ili priprema za izradu porezne prijave poreza na dobit.

Kod većine društava je u tijeku izrada ili priprema za izradu porezne prijave poreza na dobit (nadalje: PD prijava). Važna stavka koja može umanjiti ili uvećati poreznu osnovicu su potraživanja od kupaca, odnosno njihovo vrijednosno usklađenje ili otpis. U nastavku možete pročitati pravila koja je bitno poštivati kako ne bi zbog nepažnje ili neznanja povećali obvezu društva prema državi.

Računovodstveni standardi

Računovodstveni standardi zahtijevaju provjeru potraživanja od kupaca na dan bilanciranja. Vrijednost potraživanja se smanjuje samo i isključivo ako postoji objektivan dokaz o smanjenju vrijednosti. Sukladno navedenom, objektivni i neosporni dokazi da je vrijednost potraživanja umanjena su: značajne financijske teškoće dužnika, nepoštivanje ugovora, nepodmirenje obveza ili zakašnjela plaćanja, te nastanak mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak, predstečajnu nagodbu ili drugi oblik financijske reorganizacije. U nastavku ćemo opisati porezne tretmane spomenutog vrijednosnog usklađivanja.

Porezni propisi

Kako bi vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca bilo porezno priznat rashod, nužno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

 1. potraživanje je evidentirano u knjigama kao prihod;
 2. od valute plaćanja do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 60 dana, a ista potraživanja nisu naplaćena do 15-tog dana prije dana podnošenja porezne prijave ili
 3. ako su poduzete sve radnje za osiguranje naplate duga (tužba, ovrha, prijava u stečajnu masu).

Također treba imati na umu sljedeće:

 • svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu potraživanja nisu utužena ili se zbog njih ne vodi ovršni postupak, ako nisu prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako nije postignuta nagodba s dužnikom, koji nije fizička osoba ili povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja;
 • iznimno, priznaje se otpis potraživanja koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 HRK po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba;
 • priznaje se otpis zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba u iznosu do 2.000,00 kuna na 31.12.2013., uz uvjet da nemaju drugih dugovanja prema poduzeću.

Radi lakšeg razumijevanja promatrane tematike, nužno je napomenuti da vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca mogu biti:

 • porezno nepriznat rashod – npr. kada se isknjiže iz poslovnih knjiga, a nisu utužena;
 • porezno priznat rashod – npr. kada su utužena;
 • privremeno porezno priznati rashod – prvotno nepriznata, a naknadno priznata.

Nakon nužnog teorijskog dijela u kojem je bilo bitno ustanoviti pojedine kategorije i tretmane vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca, u nastavku smo izdvojili najčešće pogreške koje su u okviru ove tematike događaju u praksi.

1. Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca napravljena tijekom godine nisu ispravno evidentirana u prijavi poreza na dobit.

Ako vrijednosna usklađenja zadovoljavaju prethodno propisane uvjete (60 dana, 15 dana…) pa su porezno priznat rashod, zapravo nema problema. Zašto? Zato što je takav porezno priznat rashod već uključen u poziciju „ukupni rashodi“ pa ga i nema potrebe zasebno iskazati.

Međutim, ako je riječ o porezno nepriznatom vrijednosnom usklađenju potraživanja od kupaca, onda imamo problem. Naime, porezno nepriznata vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca uvećavaju poreznu osnovicu te ste u poreznom prekršaju ako takva vrijednosna usklađenja ne iskažete u poreznoj prijavi. Naime, rashod od vrijednosnog usklađenja svakako je uključen u poziciju ukupnih rashoda, a u slučajevima da takav rashod nije porezno priznat, uvećanje porezne osnovice služi kako bi isti rashod „neutralizirao“, a time i povećala porezna osnovica.

2. Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca napravljena u prethodnim poreznim razdobljima – prvotno porezno priznati rashodi.

Prilikom sastavljanja PD prijave za 2013 godinu treba provjeriti da li je su vrijednosno usklađena potraživanja koja su napravljena u prethodnim razdobljima i koja su bila porezno priznata, u međuvremenu utužena. Ukoliko ista nisu utužena, nije se postupilo u skladu s načelima dobrog gospodarstvenika prije nastupa zastare, zakonski propisi definiraju da je za iste potrebno uvećati poreznu osnovicu poreza na dobit.

3. Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca napravljena u prethodnim poreznim razdobljima – prvotno porezno nepriznati rashodi

U ovoj situaciji prvotno nepriznata vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca naknadno postanu porezno priznata, tj. umanjuju poreznu osnovicu poreza na dobit. Spomenuta situacija javlja se kada:

 • prvotno evidentiramo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca koje nije porezno priznat rashod, te uvećavamo poreznu osnovicu poreza na dobit;
 • navedena potraživanja naknadno se naplate, te tada prihod od naknadno naplaćenog, a prvotno nepriznatog vrijednosnog usklađenja umanjuje poreznu osnovicu.

Drugim riječima, prihod od naknade naplate potraživanja za koje je tijekom prvotnog vrijednosnog usklađenja iskazan porezno nepriznat rashod, umanjuje poreznu osnovicu jer bi inače dvaput oporezivali prihod na ista potraživanja.

Zaključak

Prilikom sastavljanja PD prijave potrebno je dobro razumjeti pravila koja definiraju da li je određeni trošak porezno priznat ili je porezno nepriznat. Razumijevanje porezno – računovodstvenih načela i definicija može društvu uštediti značajne svote novca, pa svakako preporučamo da proučite propise jer se na tretmanu vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca mogu uštediti, ali i izgubiti novčana sredstva društva. Drugim riječima, voditelj računovodstva, ili druga odgovorna osoba, bi trebali prije svega pratiti potraživanja od kupaca po njihovom dospijeću, odnosno pratiti kada određeno potraživanje zastarijeva kako bi mogli na vrijeme reagirati te izbjegnuti nepovoljniji porezni položaj društva.

 

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve