Plinacro će plin s LNG terminala na Krku dočekati spreman

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Predsjednik Uprave Plinacra, govori o sigurnosnom i geostrateškom značenju LNG terminala na Krku, zakupu kapaciteta te razvoju i financiranju plinskog transportnog sustava.

S predsjednikom Uprave Plinacra Ivicom Ararom razgovarali smo o važnosti gradnje LNG terminala na Krku te aktivnostima kojima se Plinacro priprema za realizaciju tog važnog strateškog projekta

U posljednjih nekoliko tjedana projekt LNG terminala postao je jedna od središnjih gospodarskih tema hrvatskog medijskog prostora. Mišljenja o projektu su podijeljena, od onih koji ga podržavaju do onih koji upozoravaju na upitnost njegove isplativosti.

Nedvojbena je činjenica da se važnost izgradnje LNG terminala na Krku ne mjeri isključivo u tržišnim kategorijama, nego i u sigurnosnim i geostrateškim kategorijama. Naime, trgovina LNG-om potiče globalizaciju tržišta prirodnog plina te povećava sigurnost i konkurentnost opskrbe. Također, uz moguću promjenu geopolitičkih odnosa, a tu prije svega mislim na moguću opskrbu tržišta EU plinom iz različitih izvora, projekt izgradnje našeg LNG terminala postaje važno pitanje energetske politike u gravitirajućem geopolitičkom okruženju Republike Hrvatske. Dakle, gledajući u širem kontekstu, uvođenje novog transportnog pravca, a prije svega izvora dobave prirodnog plina, upravo zbog sigurnosti opskrbe predstavlja energetsko-strateški potencijal naše zemlje da postane važno čvorište u integriranom europskom, odnosno euro-mediteranskom plinskom sustavu. U tom kontekstu, a što se Plinacra tiče, mi smo izuzetno zainteresirani za njegovu realizaciju, jer ćemo, uz spomenuto, povećati iskoristivost našeg transportnog sustava, a time i ostvariti dodatni prihod.

Je li Plinacro poduzeo potrebne aktivnosti za poslove iz njegove nadležnosti vezane uz realizaciju LNG projekta?

Prije svega, želim istaknuti kako su, u ovom trenutku još uvijek nepoznanica količine plina koje će se transportirati našim plinovodom. Veseli nas interes koji su, kroz neobvezujuće ponude, iskazali zakupci, ali tek po završetku procesa i objavi obvezujućih ponuda znat ćemo o kojim je količinama riječ. Unatoč tome, obavili smo niz aktivnosti koje prethode građevinskim radovima i koje jamče da ćemo spremno dočekati prve količine plina i transportirati ga na odredišta koja zakupci odrede.

Koje su to konkretne aktivnosti?

Desetogodišnjim planom razvoja plinskog transportnog sustava Plinacro je predvidio potrebnu infrastrukturu za otpremu plina iz LNG terminala na otoku Krku. Ona obuhvaća magistralne plinovode na pravcu Omišalj - Zlobin - Bosiljevo - Sisak - Kozarac - Slobodnica. Sve dionice magistralnih plinovoda planirane su županijskim prostornim planovima, izrađene su pripadajuće studije utjecaja na okoliš i provedeni postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađeni su idejni projekti te su, za pojedine dionice, ishođene lokacijske dozvole, dok su za preostale postupci njihova ishođenja u tijeku. Za osnovni plinovod Omišalj - Zlobin izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za prvu fazu te su u tijeku postupci izdavanja građevinskih dozvola za drugu i treću fazu.

Što je sa zakupom kapaciteta?

Plinacro trenutačno, istodobno s tvrtkom LNG Hrvatska, provodi obvezujuću fazu Open Season postupka, kako bi se pravodobno mogla donijeti odluka za izgradnju potrebne infrastrukture. Naravno, sadržaj odluke će ovisiti o zakupu kapaciteta na LNG terminalu i transportnom sustavu. Sredinom rujna završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te su, nakon toga, održani sastanci s potencijalnim ponuđačima, kako bi se završna faza Open Season postupka, planirana za prosinac ove godine, provela na što kvalitetniji način.

U kojem razdoblju će se izgraditi potrebna infrastruktura?

Zahvaljujući dobro obavljenim pripremnim radnjama, glavnu dionicu potrebnu za početak rada LNG terminala (Omišalj – Zlobin) završit ćemo već 2019. godine. Riječ je o investiciji od 35 milijuna eura koja će omogućiti transport 2,5 milijarde kubika plina s LNG terminala na otoku Krku. Uz spomenuto, Plinacro je također predvidio izgradnju kompresorske stanice na području Velike Ludine. Njezina izgradnja omogućit će fizički dvosmjerni protok plina na interkonekciji s Mađarskom, značajnu fleksibilnost pri upravljanju kapacitetima transportnog sustava te sigurnost opskrbe kupaca. Za kompresorsku stanicu izrađena je studija izvedivosti, funkcionalna specifikacija, idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola i završen glavni projekt, te je u tijeku postupak nabave opreme.

Iz kojih sredstava planirate izgradnju spojnog plinovoda?

Projekt LNG evakuacijskih plinovoda nalazi se na PCI listi Europske komisije, odnosno na popisu projekta od zajedničkog interesa Europske unije i čini sastavni dio grupe projekata ‘LNG na otoku Krku i LNG evakuacijski plinovodi prema Mađarskoj i dalje’. Uvršten je, sa statusom prioritetnog projekta, i na CESEC listu, koja ima funkciju što bržeg međusobnog povezivanja plinskih transportnih sustava zemalja centralne i jugoistočne Europe. Također, projekt LNG evakuacijskih plinovoda uvršten je i u ENTSOG-ov TYNDP, Desetogodišnji plan razvoja na razini EU. Uz spomenuto, financirat će se i vlastitim akumuliranim sredstvima te zajmom.

Je li Plinacro poduzeo aktivnosti za dodjelu bespovratnih sredstava za spomenute projekte?

Za projekt LNG evakuacijskih plinovoda Plinacru je odobreno 2,25 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), fonda namijenjenog infrastrukturnim projektima transporta, telekomunikacija i energetike. Sredstva su odobrena za predinvesticijsku fazu projekta, i to za studiju izvodljivosti i investicijski zahtjev, koji se sastoji od poslovnog plana (uključujući ispitivanje tržišta), studije isplativosti (CBA analize) i prekogranične raspodjele troškova (CBCA). Dio tih sredstava utrošit će se i na izradu glavnog i izvedbenog projekta za sve dionice plinovoda od Zlobina do Slobodnice. Uz spomenuto, obavili smo sve složene pripremne aktivnosti i prošlog tjedna se prijavili za dodjelu bespovratnih sredstava CEF-a, za radove I. faze projekta LNG
evakuacijskog plinovoda. Dakle, što se Plinacra tiče, plin s LNG terminala dočekujemo spremni.      

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve