NOVI raspored održavanja seminara 2018.

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Poslovni dnevnik organizira za Vas jednodnevne poslovne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima. U tijeku su upisi na jednodnevne seminare koji se održavaju u Zagrebu. Odaberite najbolji poslovni seminar za sebe. 

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za grupe polaznika iz iste tvrtke.

Raspored održavanja poslovnih seminara:

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA

7.3.2018. Kreativne strategije postavljanja poslovnih ciljeva

kako vrhunski profesionalci postavljanju svoje ciljeve
što su SMART ciljevi
5 osnovnih uvjeta za ostvarenje ciljeva
kako biti kreativni kao Walt Disney
kako instalirati ciljeve u osobnu budućnost
 Kako do novih ideja i zašto neki ljudi vjeruju da nisu kreativni
Zbog čega se neke odlične ideje nikad ne realiziraju
Kako izbjeći prepreke u realizaciji ideje
5 elemenata kojom ideju pretvarate u ostvariv cilj
Najčešće pogreške kod postavljanja ciljeva i kako ih otkloniti
Što kad „zaglavite“ u procesu realizacije cilja
Zakonitosti uma koje sabotiraju cilja
Zakonitosti uma koje podržavaju ostvarenje cilja
Podjela zadataka u timovima koji omogućuju ostvarenje ciljeva

13.3.2018. Izvrsnost usluge u turizmu

kako osobni stav utječe na rad i odnose sa gostima
tipovi gostiju i tipično ponašanje gosta
kako prepoznati očekivanja gosta i kako ih komunicirati
šest koraka kako rješavati prigovore
nužnost razvoja kvalitete usluge
kako pružati još višu razinu usluge

15.3.2018. Leadership: delegiranje, motiviranje i konflikti Na edukaciji ćemo naučiti:

Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika
Koji su stilovi vođenja
Proces delegiranja zadataka, prepreke i tipične greške
Motivacija i tehnike motivacije u praksi
Uzroci (ne)motiviranosti članova timova
Materijalna i nematerijalna motivacija
Utjecaj nagrade i kazne na motivaciju zaposlenika
povratna informacija: motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
konflikti na radnom mjestu, strategije rješavanja konflikata korak po korak

20.3.2018. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika Na edukaciji ćemo naučiti:

Što je sustav upravljanja radnim učinkom?
Povezanost strategije s ciljevima zaposlenika
Što su ciljevi, kompetencije i standardi
Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju
Kako dati i kako primiti povratnu informaciju
Kako voditi evaluacijske razgovore
Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika
Kompetencije rukovoditelja za uspješno upravljanje radnim učinkom
Trendovi u upravljanju radnim učinkom

21.03.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije Na edukaciji ćemo naučiti:

kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)
kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama? 
taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)
kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija
kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta
ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put
zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja
tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema
tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

22.3.2018. Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika Na edukaciji ćemo naučiti:

učinkovito vođenje tima
što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze
stilovi ponašanja u konfliktima i komunikacija
kako spriječiti nastajanje konfliktnih situacija
strategije rješavanja konflikata korak po korak
komunikacijske tehnike i alati
davanje i primanje povratne informacije
medijacija: kako posredovati u rješavanju sukoba drugih
poticanje suradnje u timu

 13.4. 2018. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima Na edukaciji ćemo naučiti:

Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“
zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut
brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta
što je zabranjeno reći ljutom klijentu
umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor
kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog
vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji
jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

 23.5.2018. Kako uspješno motivirati zaposlenike Na edukaciji ćemo naučiti:

Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?
Pojam motivacije, vrste i principi
Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika
Znanost i teorija motivacije, metode i tehnike u praksi
Intrinzična i ekstrinzična motivacija
Materijalna i nematerijalna motivacija
Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju
Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?
Motiviranje SMART ciljevima
Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

26.4.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno
pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)
naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)
alati koji će brzo i učinkovito riješiti prigovore (komunikacija, druga perspektiva)
kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste,ton,ključne riječi…)
7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte,neutralizirajte,provjera…)
3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom
3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)
kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,
najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe.

10.4. 2018. Vještine prezentiranja - Dobra prezentacija je pola posla Na edukaciji ćemo naučiti:

Plan strukture prezentacije utemeljen na stilovima učenja
Kako se  pripremiti za prezentaciju - tehnička i osobna priprema
Komadanje i redanje sadržaja -storyboardng
Početak prezentacije - izgrađivanje odnosa sa publikom
Verbalna i neverbalna komunikacija  tijekom prezentacije
Storytelling -pričanje priče u prezentaciji

11.4.2018. Poslovna komunikacija i poslovni bonton Na edukaciji ćemo naučiti:

važnost dobre poslovne komunikacije i poslovnog bontona
komunikacijski okvir: što je komunikacija te forme poslovne komunikacije
neverbalna komunikacija i poštivanje internih smjernica ("kućnog reda"): odijevanje, osobna higijena, make-up, čistoća, geste, mimika, kašnjenje, trening osmijeha, ljubaznost i dr.
paraverbalna komunikacija i emocije: ton glasa, akcent, brzina govora, ljutnja, zajedljivost i dr.
stilovi komuniciranja: agresivna, pasivna, pasivno-agresivna, asertivna komunikacija
emocionalna inteligencija: kako upravljati svojim i tuđim emocijama i ostvariti rapport, kontrola bijesa
bonton, poslovna kultura i uljudnost: zlatna pravila pristojnosti
dobra interpersonalna komunikacija u funkciji dobrih međuljudskih odnosa u timu
komunikacija i etika: poštivanje različitosti ljudi, diversity na radnom mjestu
osobni imidž kao komunikacija brenda tvrtke i kompanijskih vrijednosti te kako se to odražava na korisnike

8.5.2018. Prodaja iz prakse - Potrebe, navike i ponašanje kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

Znati kako se pripremiti za prodajni sastanak.
Razumjeti zašto je važno poznavati potrebe, navike i ponašanja klijenata i konkurencije.
Znati kako razlučiti činjenice od pretpostavki o klijentima, tržištu, konkurenciji.
Znati kako predstaviti proizvode na jasna i učinkovit način.
Znati kako istaknuti isplativost proizvoda klijentima da ga klijenti prihvate kao najbolje rješenje  u odnosu na ostalu u ponudi na tržištu.
Znati kako rješavati nedoumice klijenata tijekom prodajnog razgovora s ciljem zaključivanja prodaje.
Naučiti tehnike za poticanje povećanja prodaje.
Steći nove dodatne tehnike za zatvaranje prodaje.
Biti svjesni načina na koji komuniciraju sa klijentima i kako komunikacija utječe na  prodajne rezultate i odnose sa klijentima.
Razumjeti zašto je važan postprodajni proces i kako ga provoditi

19.4.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima Na edukaciji ćemo naučiti:

učinkovito vođenje tima kroz prepoznavanje različitih timskih uloga (po Belbinovom modelu)
diversity u timu (razlike u osobinama ličnosti, preferiranom načinu rada, međugeneracijski timovi...) te pretvaranje različitosti članova tima u njegove glavne prednosti
faktori koji utječu na stvaranje grupne kohezije
preduvjeti i prevencija stvaranja konflikata te kako njima upravljati
komunikacijski stilovi ponašanja u konfliktima
rukovoditelj kao facilitator - konstruktivno upravljanje sastancima
kako motivirati zaposlenike  
kako i što delegirati zaposlenicima, da bi se postigao što veći radni učinak

27.4.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom Na edukaciji ćemo naučiti:

što je upravljanje?
uspješan razvoj zaposlenika i stil vođenja
delegiranje kao alat razvoja članova tima
što (ne) treba delegirati, kako i kada?
proces delegiranja, prepreke i tipične greške
upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva
delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

17.4.2018. Time management - neučinkoviti sastanci Na edukaciji ćemo naučiti:

Da li je sastanak uopće nužan
Kako pripremiti sastanak - elementi koji utječu na efikasnost sastanka, optimalno vrijeme trajanja i aktivno sudjelovanje sudionika.
Agenda -  kako pripremiti dnevni red za učinkovit sastanak
Kako započeti sastanak - poticaj sudionika na sudjelovanje
Prezentacija ili razgovor i diskusija - za koje teme odabrati prezentacije, a za koje razgovor i diskusiju.
Što kada sudionici “ skreću” s teme- kako voditi sastanka u skladu s dnevnim redom
Kako sa konfliktnim sudionicima
Kako završiti sastanak

Organizator seminara: Poslovni dnevnik Večernji list d.o.o.

Za dodatne informacije ili organizaciju internog treninga obratite nam se s povjerenjem! 
Tel: + 385 1 6326 085
e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr
Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!