Jednodnevni seminari Poslovnog dnevnika za uspješno poslovanje

Foto: PCZ Foto: PCZ

Poslovna godina se bliži kraju, sad je trenutak da uložite u edukaciju svojih zaposlenika. Ulaganje u znanje se isplati i vraća višestruko.

Nezaobilazno mjesto susreta vodećih stručnjaka iz područja edukacije i managera, direktora, voditelja i njihovih zaposlenika. Rezervirajte svoje mjesto. Ne propustite, broj polaznika je ograničen.

Poslovni dnevnik organizira za Vas jednodnevne poslovne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima. U tijeku su upisi na jednodnevne seminare jesen-zima 2017. koji se održavaju u Zagrebu. Odaberite najbolji poslovni seminar za sebe. 

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za 5 ili više polaznika iz iste tvrtke na jedan ili više seminara. 

Raspored održavanja poslovnih seminara 2017. godine :

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Sadržaj seminara:

 

08.11.2017. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima 

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima? Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije. Što ćemo naučiti:

 • Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“
 • zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut
 • brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta
 • što je zabranjeno reći ljutom klijentu
 • umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor
 • kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog
 • vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji
 • jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

Cilj treninga je naučiti polaznike novim vještinama, voditi komunikaciju sa teškim klijentima profesionalno, uvjerljivo i odlučno. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

09.11.2017. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

Mnogim menadžerima, osobito onima koji su tek stupili na funkciju, najveći je izazov delegirati zadatke svom timu. Svrha seminar je naučiti i znati primijeniti pravilne tehnike i stilove upravljanja zaposlenicima kako bi se postiglo efikasnije postizanje ciljeva i rasterećenje od mikro-menadžerskih operacija. Koje su teme:

 • što je upravljanje?
 • uspješan razvoj zaposlenika i stil vođenja
 • delegiranje kao alat razvoja članova tima
 • što (ne) treba delegirati, kako i kada?
 • proces delegiranja, prepreke i tipične greške
 • upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva
 • delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
 • delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

Nakon ovog seminara menadžeri će razviti svoju vještinu upravljanja zaposlenicima i timom, efikasnijeg upravljanja vremenom i procesom procjene učinka zaposlenika. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

13.11.2017. Kontroling i upravljanje poslovnim procesima

Glavna misija kontrolinga je  definiranje ciljeva i planiranje u cilju kvalitetnog izvještavanja management. Da bi kontroling to uspješno radio važno je da uspostavi vlastite glavne procese. Oni mu omogućavaju kvalitetno obavljanje zadataka. Naučite sve o: funkciji upravljanja poslovnim procesima kroz:

 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje i budžetiranje
 • Prognoziranje – Forecasting
 • Raspored i upravljanje troškovima
 • Izvještavanje (Reporting)
 • Kontroling sektora u poduzeću
 • Balanced Score Card procesa kontrolinga

Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

14.11.2017. Učinkovito vođenje tima i timska suradnja

Nejasno definirane odgovornosti i nadležnosti nad ciljevima, procesima i brojnim tekućim aktivnostima negativno djeluju na tim, odjel i poduzeće u cjelini.  Ciljevi seminara:

 • Kako prepoznati tipove ljudi i načine komunikacije
 • Izgraditi učinkovitije timove
 • Osvijestiti koji ste tip i kako funkcionirate
 • Osvijestiti koje tipove ljudi imate u timu
 • Što biste trebali poduzeti da Vaš tim bude efikasniji
 • Kojih tipova imate premalo ili previše
 • Istražiti timski profil svakog člana tima
 • Izgraditi timsku suradnju, harmoniju i ravnotežu
 • Postići grupnu i organizacijsku sinergiju
 • Prepoznati timske snage i slabosti
 • Poboljšati interakciju među članovima tima
 • Pružiti podršku u postizanju krajnjeg cilja poduzeća
 • Akcijski plan i zaduženja za provedbu.

Izgradite čvrste osnove za brz i održiv razvoj vaše tvrtke. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

15.11.2017. Kako uspješno motivirati zaposlenike

Zašto neke zaposlenike moram stalno „gurati“ da naprave posao kvalitetno i na vrijeme? Kako to da neki zaposlenici rade loše, premda imaju veću plaću? Mnogi menadžeri gube vrijeme i novac nepotrebno, jer se stalno moraju „baviti“ s problematičnim zaposlenicima i „gasiti požare“, umjesto da se bave onim čime bi stvarno trebali. Koje su teme?

 • Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?
 • Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju
 • Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?
 • Motiviranje SMART ciljevima
 • Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

Naučite kako motivirati sebe, imati produktivne i efikasne zaposlenike, uspješnu poslovnu komunikaciju koja će vam osigurati vrhunske rezultate na tržištu. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

16.11.2017. Leadership - Delegiranje, motiviranje i rukovođenje

Sveobuhvatan trening za uspješno vođenje zaposlenika posebice kreiran za mlade menadžere. Naučiti ćemo:

 • Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika
 • Koji su stilovi vođenja
 • Proces delegiranja zadataka, prepreke i tipične greške
 • Motivacija i tehnike motivacije u praksi
 • Uzroci (ne)motiviranosti članova timova
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na motivaciju zaposlenika
 • povratna informacija: motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • konflikti na radnom mjestu, strategije rješavanja konflikata korak po korak

Koristeći najbolje stilove rukovođenja i pravilne tehnike upravljanja zaposlenicima i vi možete biti vrhunski manager. Garantiramo veću produktivnost, timski rad i ostvarenje ciljeva kompanije. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

21.11..2017. Pregovaranje - vještine uspješnog pregovarača

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu važna su pretpostavka osobnog uspjeha pojedinaca i poslovnog uspjeha kompanija. Usvojite znanja i vještine uspješnog pregovaranja sa najzahtjevnijim sugovornicima. Radionica sa konkretnim primjerima i vježbama iz prakse. Polaznici će na seminaru naučiti:

 • kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)
 • kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
 • kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama? 
 • taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
 • kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)
 • kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija
 • kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta
 • ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put
 • zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja
 • tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema
 • tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

Naučite ispregovarati povoljnije uvjete, veće cijene, zauzmite čvrsti stav kod pregovora jasno i odlučno poput pregovaračkog profesionalca. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

05.12.2017. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

Kupac može i ne mora biti u pravu, ali jedini ispravan način za učinkovito upravljanje nezadovoljnim kupcima je primjerena i adekvatna komunikacija. Veoma je bitno da odgovorite na svaki prigovor. Na edukaciji ćemo naučiti:

 • kako profesionalno upravljati prigovorima,
 • kako uspješno spriječiti nastajanje pritužbi,
 • kako brzo i učinkovito riješiti prigovore,
 • kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju,
 • kako se nositi sa stresnim situacijama,
 • što napraviti kad dođe do konflikta,
 • najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe.

Ključ uspješnog upravljanja prigovorima i pritužbama kupaca je prilagodba komunikacije različitim tipovima kupaca kako bi uz minimalan napor dobili maksimalan učinak, bez ulaženja u konflikt sa nezadovoljnim kupcima. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

6.12.2017. Konstruktivno rješavanje sukoba i konflikta

Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika za menadžere. "Teški" i konfliktni suradnici predstavljaju problem za svakog voditelja, oni negativno utječu na poslovni rezultat ali i na odnose unutar tima te motivaciju ostalih zaposlenika. Koje su teme?

 • učinkovito vođenje tima
 • što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze
 • stilovi ponašanja u konfliktima i komunikacija
 • kako spriječiti nastajanje konfliktnih situacija
 • strategije rješavanja konflikata korak po korak
 • komunikacijske tehnike i alati
 • davanje i primanje povratne informacije
 • medijacija: kako posredovati u rješavanju sukoba drugih
 • poticanje suradnje u timu

Na ovom treningu saznat ćete kako konfliktnu situaciju na poslu asertivnom komunikacijom možete vješto preokrenuti u pozitivnu suradnju. Koji su komunikacijski alati za konstruktivno upravljanje sukobima i kako postati dobar medijator. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

11.12.2017. Strateški i operativni kontroling

Strateški i operativni kontroling ogledalo su uspješno postavljenih strateških i operativnih ciljeva.  Jesu li kontroleri samo promatrači ili su aktivni i podržavajući sudionici i partneri menadžerima svih razina? Sadržaj radionice:

 • Postavljanje strategije je više od priče o željama
 • Kako postaviti trodimenzionalnu kocku za strateško planiranje
 • Zašto je važno planirati u „pisanom obliku“?
 • Kako postaviti Quo vadis matricu?
 • Ograničenja operativnog planiranja
 • Motivacija i izazovi za operativno planiranje
 • Izazovi operativnog kontrolinga
 • Operativni alati kontrolinga
 • Mapiranje organizacije
 • Komunikacija namjera koje imamo – „Planiranje planiranja“

Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

12.12.2017. Upravljanje odnosima s kupcima - Lojalnost

Lojalnost kupaca može opadati zbog brojnih razloga, pa je tako vaš odnos s kupcem od vitalne važnosti za uspjeh vašeg poslovanja.

Što ćete naučiti:

 • Osvijestiti glavne prepreke uspješnom uspostavljanju odnosa s kupcima
 • Dobiti informacije kako se postaviti i što je potreni za izgradnju odnosa
 • Utvrditi što je vašim kupcima najvažnije
 • Isplanirati ključna poboljšanja i napraviti akcijski plan provedbe.

Što možete učiniti da bolje upravljate odnosima s klijentima? Što je trenutno najslabija karika i što možete učiniti da poboljšate svoj model upravljanja odnosa s kupcima? Saznajte na jednodnevnoj radionici Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

13.12.2017. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika

Nagrađivanje, razvoj i motivacija zaposlenika. Kako dobiti maksimum od svakog zaposlenika? Kako mjeriti i evaluirati radni učinak? Kako postaviti zaduženja i odgovornost zaposlenicima?   Kako motivirati i nagraditi zaposlenike? Koje teme možete očekivati:

 • Što je sustav upravljanja radnim učinkom?
 • Povezanost strategije s ciljevima zaposlenika
 • Što su ciljevi, kompetencije i standardi
 • Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju
 • Kako dati i kako primiti povratnu informaciju
 • Kako voditi evaluacijske razgovore
 • Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika
 • Kompetencije rukovoditelja za uspješno upravljanje radnim učinkom
 • Trendovi u upravljanju radnim učinkom

Kvalitetan sustav upravljanja radnim učinkom donosi višestruke dobrobiti cijeloj organizaciji. Vaši zaposlenici predstavljaju Vašu tvrtku. Vaš uspjeh ovisi upravo o njima. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

ODRŽANO 5 alata za upravljanje nabavom i zalihama

Zalihe se često pretvaraju u dugotrajnu imovinu. Teško ih prodajemo, zauzimaju značajan dio skladišta, utječu na pogoršanje likvidnosti i često su uzrok značajnih poremećaja u poslovanju. Kako upravljati zalihama na način koji će povećati njihov obrtaj i smanjiti njihovu razinu u skladištu? Kako koordinirati odjele prodaje i nabave kako bi zajedničkim djelovanjem došli do pozitivnog novčanog toka? Sadržaj radionice:

 1. ABC/XYZ analiza u upravljanju zalihama
 2. EOQ model 
 3. Balanced Score Card 
 4. Kaizen u upravljanju zalihama
 5. Postavljanje semafora odlučivanja

Naučite primijeniti 5 najefikasnijih alata kako bi upravljanje zalihama značajno i pozitivno utjecalo na profitne ciljeve poduzeća. Pridružite nam se na radionici. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

ISKUSTVA POLAZNIKA

 • "Predavačica je odlična, sadržaj potkrjepljuje primjerima; dinamičan trening."
 • "Dobila sam nove spoznaje i informacije koje ću moći primjenjivati u svom poslu."
 • "Seminar je ispunio sva moja očekivanja."
 • "Predavačica je krajnje opuštena i spontana."
 • "Zanimljiv i lako pamtljiv sadržaj. Dobro sam se zabavila."
 • "Danas je puno stresa, svima bi bilo lakše kad bi se primjenjivale ove metode i tehnike."
 • "Veoma dobro osmišljen koncept i koristan."
 • "Pohvale za individualan pristup i rad sa polaznicima."
 • "Iskusna predavačica pozitivnog stava."
 • "Vrhunski trening, vrhunske trenerice."
 • "Izvrstan trening, više od očekivanog, prijenos znanja i predavač za pohvalu."

 

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve