Evo o čemu ovisi kako će troškovi osobnih automobila u poslovanju biti porezno priznati

Foto: Matija Topolovec/PIXSELL Foto: Matija Topolovec/PIXSELL

Važan dio dugotrajne materijalne imovine poduzetnika u praksi čine automobili uz koje su vezani troškovi poslovanja. Kako će ti troškovi biti obračunati i porezno priznati ovisi o više čimbenika.

Prije svega, važno je utvrditi je li riječ o osobnom automobilu koji se najčešće koristi za prijevoz zaposlenika i članova uprave društva ili osobnom automobilu koji služi za obavljanje djelatnosti (za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju).

Kod osobnog automobila koji služi za direktno obavljanje djelatnosti pretporez se priznaje u cijelosti, a trošak u 100%-tnom iznosu umanjuje poreznu osnovicu. To su slučajevi npr.  obuka vozača, testiranje vozila, servisna službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanje ili daljnja prodaju S druge strane, kod osobnog automobila koje se koristi za prijevoz zaposlenika i članova uprave društva priznavanje pretporeza ovisi o tome koristi li se vozilo isključivo u poslovne svrhe ili se koristi i u privatne svrhe zaposlenika.

Kao što je spomenuto u uvodnom dijelu, korištenjem osobnih automobila nastaju određeni troškovi. Sukladno čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dobit, porezna osnovica uvećava se za 30% troškova nastalih u vezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) zaposlenika ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. Troškovi podrazumijevaju troškove goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije. U troškove se ne ubrajaju troškovi osiguranja i kamata za financiranje istih. Ako se dakle automobil koristi isključivo u poslovne svrhe, troškovi se evidentiraju kao 70% porezno priznati troškovi i 30% nepriznati troškovi. Pretporez nije moguće priznati. Automobil treba prije i nakon radnog vremena biti parkiran u poslovnim prostorijama društva te se zaposlenici ne mogu koristiti njime u privatne svrhe.

S druge strane, uporaba automobila u privatne svrhe klasificira se kao korist zaposlenika koja se smatra primitkom plaće u naravi. U ovom slučaju, odnosno kada se zaposleniku obračunava plaća u naravi na osnovi korištenja automobila, svi troškovi automobila su 100% priznati. Primitak u naravi može se utvrditi na tri načina:

1. obračun prema stvarnom korištenju vozila koji se dobije kao zbroj broja kilometara koje zaposlenik napravi pomnožen s 2,00 kn/km;

2. osnovica u iznosu od 20% leasing rate uvećano za PDV (ukoliko su vozila nabavljena putem operativnog leasinga) - mjesečno;

3. obračun u visini 1% nabavne vrijednosti vozila uvećano za PDV - mjesečno.

Razlozi zbog kojih su automobili nabavljeni za potrebe društva te način na koji se oni koriste utjecat će na konačni obračun troškova. Slijedom toga, troškovi društva vezani uz osobne automobile mogu biti u cijelosti ili djelomično porezno priznati (omjer 70 % i 30 %).

Amortizacija za osobne automobile priznaje se za automobile nabavne vrijednosti do 400.000,00 kuna. Ako trošak nabave premašuje navedeni iznos, amortizacija iznad navedenog iznosa priznaje se samo ako automobil služi za obavljanje djelatnosti.

*Ovaj tekst objavljujemo u suradnji s Fidestum d.o.o.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!