Sve više se zaključuju ugovori između roditelja i djece zbog vlasništva nad nekretninama

Thinkstock Thinkstock

Takvi ugovori sklapaju se s onim djetetom koje je najviše pomagalo roditeljima.

Mladi ljudi u BiH čini se, i dalje sklapaju brak iz ljubavi ne vodeći previše računa o imovinskim odnosima i brakorazvodnim parnicama. Prema ranijem Obiteljskom zakonu, u BiH nisu postojali bračni ugovori i partnerima nije bilo omogućeno ugovoriti odnos imovine stečene u braku. Najčešće, imovina se dijelila pola-pola. Bračni ugovori mogu se regulirati i dok su partneri u braku. Tom prilikom jedan od partnera mora dobiti manje od onoga što mu zakon propisuje. Primjerice, ako je u zemljišne knjige kao vlasnik stečevine imovine upisan jedan bračni partner, drugi bračni partner može zahtijevati ispravak upisa, sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama. Praksa na zapadu pokazuje da se za bračni ugovor najčešće odlučuju partneri koji imaju djecu iz prošlog braka, kao i slučajevima kada je jedan bračni partner stariji.

Darovi trećih osoba...

Obiteljskim zakonom FBiH brak je definiran kao zakonski uređena zajednica života žene i muškarca. No, budući bračni partneri mogu bračnim ugovorom drukčije urediti svoje odnose vezane uz bračnu stečevinu. Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinsko-pravni odnosi bračnih partnera prigodom sklapanja braka, kao i tijekom trajanja bračne zajednice. Darovi trećih osoba učinjeni za vrijeme trajanja bračne zajednice u novcu, stvarima, pružanju pomoći radom, ulaze u bračnu stečevinu bez obzira na to koji ih je bračni partner primio, ako drugačije ne proizlazi iz namjene dara, ili se iz okolnosti u trenutku davanja dara može zaključiti da je darovatelj želio darovati dar samo jednom od bračnih partnera. Dobitak od igara na sreću je bračna stečevina. Prihodi od intelektualnog vlasništva, autorskih djela, ostvareni za vrijeme trajanja bračne zajednice su bračna stečevina. Bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drugačije ugovorili. Imovina koju bračni partner ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina. To je i ona koju za vrijeme trajanja bračne zajednice partner stekne po posebnom pravnom osnovu npr. nasljedstvo. U razgovorima s nekoliko notarskih kuća u Sarajevu doznali smo da se u posljednje vrijeme sve više građana obraća i zbog sklapanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života. Najčešće se ovakvi ugovori zaključuju između roditelja i djece, pa djeca odmah postanu vlasnici nekretnina, ali s obvezom da doživotno izdržavaju roditelje koji imaju pravo živjeti u tim nekretninama.

Dogovaraju raspodjelu

Takvi ugovori sklapaju se s onim djetetom koje je najviše pomagalo roditeljima, a to je najčešće ono koje je i živjelo s roditeljima. Taj ugovor se ne može osporavati poslije smrti roditelja pa se često zaključuje. Takav ugovor se pravi i između bračnih partnera koji se obvezuju da će jedan drugog doživotno izdržavati, objašnjava Dragan Marković, javni bilježnik iz Sarajevu, te dodaje kako je brak kod nas još uvijek tradicionalna kategorija te iz tog razloga i nema toliko predbračnih ugovora. Iz druge sarajevske notarske kuće, pak, ističu, kako se stranke najčešće dogovaraju kome bi što pripalo u slučaju razvoda, ili pak ugovaraju isplatu određenog iznosa, bez obzira na ono što će biti tijekom braka stečeno. Napominju da mnogi ni ne znaju za mogućnost sklapanja ugovora o podjeli bračne stečevine još za vrijeme trajanja braka, takozvani bračni ugovor, pa čak i onaj koji je moguće sklopiti i prije samog razvoda. Iako nema službenih statistika o sklopljenim predbračnim ugovorima, do sad je u Mostaru sklopljen jedan takav ugovor, u RS-u više od 40, a u sarajevskoj županiji desetak takvih ugovora.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!