Leksikon

Naslovnica Leksikon

ugovor o isključivoj distribuciji

Ugovor o isključivoj distribuciji (engl. exclusive distribution contracts, njem. Alleinvertriebvertrag), ugovor sklopljen između dvije strane od kojih se jedna, isporučilac, obvezuje da će isporučivati određenu robu samo drugoj strani, isključivom distributeru na ugovornom području.

Ugovorno područje može biti zemljovidni dio ili cijeli teritorij država, a u EZ prostor cijelog zajedničkog tržišta. Radi se o ugovorima o distribuciji koji su sklopljeni s odredbama o uzajamnoj isključivosti isporučioca i distributera: isporučilac (ili proizvođač) ustupa pravo isključive prodaje na određenom teritoriju samo distributeru i obvezuje se da neće takva ili slična prava ustupati drugoj osobi niti sam prodavati robu na ugovornom području. Distributer se obvezuje da će nabavljati ugovorenu robu radi daljnje prodaje samo od isporučioca, da neće proizvoditi i/ili prodavati konkurentske proizvode i da neće tražiti kupce i prodavati, osnivati podružnice i distribucijska skladišta izvan ugovornog područja.

Distributer također može preuzeti i sljedeće obveze: obvezu kupnje cjelokupnog izbora (asortimana proizvoda), prodaju robe uz isticanje žiga isporučioca i korištenje ambalaže koju je utvrdio isporučilac i provođenje promotivnih aktivnosti, oglašavanje i dr. i zapošljavanje osoba koje po znanju i vještinama odgovaraju standardima koje utvrđuje u ugovoru isporučilac. Ugovori o isključivoj distribuciji mogu proizvesti diobe tržišta i druge oblike ograničenja slobodne konkurencije koji su zabranjeni prema propisima o zaštiti konkurencije.

Zbog toga propisima se određuju prethodno izložena i dopuštena ograničenja. Istodobno zabranjuje se sklapanje ugovora takvih sadržaja i ograničenja uz: ugovaranje uzajamnih isključivih odnosa između poduzeća iste djelatnosti, horizontalni sporazumi, i između povezanih društava, kao i u slučajevima kada nema djelotvorne konkurencije ili je pristup drugih isporučilaca znatno otežan na ugovornom području.

Hrvatski propisi o tržišnoj utakmici predviđaju ugovor o isključivoj distribuciji kao dopuštenu iznimku po vrsti ugovora. U praksi primjene tih propisa, i provedbenim propisima uredit će se ti odnosi u skladu s propisima i judikaturom prava EZ.