Leksikon

Naslovnica Leksikon

obrazac 'otočnog' obrata (island reversal)

Obrazac 'otočnog' obrata (island reversal) je kombinacija iscrpljujućeg cjenovnog jaza u jednom smjeru te prijelomnog cjenovnog jaza u drugom smjeru u nekoliko trgovinskih dana.

Primjerice, pri kraju rastućeg trenda cijene stvaraju jaz u rastućem trendu te, nekoliko dana kasnije, stvaraju jaz u padajućem trendu. Kod takvog su obrasca cjenovna kretanja dva ili tri dana okružena cjenovnima jazovima s obje strane. Obrazac ‘otočnog’obrata u pravilu signalizira obrat trenda. (Vidi Cjenovni jazovi)