Leksikon

Naslovnica Leksikon

obrazac 'glava i ramena' (head and shoulders)

Obrazac 'glava i ramena' (head and shoulders) je najpoznatiji obrazac obrata trenda.

Obrazac se sastoji od tri istaknuta vrha sa središnjim vrhom (ili glavom) nešto višim od druga dva vrha (ili ramena). Obrazac završava kada cijena padne ispod linije trenda koja spaja dva središnja dna obrasca (linije vrata).

Obrnuti obrazac ‘glava i ramena’je zrcalna slika standardnog obrasca.