Leksikon

Naslovnica Leksikon

kumulativna obveza

Kumulativna obveza (engl. cumulative obligation, njem. Kumulativverpflichtung), obveza u kojoj dužnik duguje više činidaba, a obveze se oslobađa ako ih sve obavi. Izvršenje može biti ugovoreno u isto doba ili sukcesivno.

Posljednje će osobito doći u obzir npr. pri kupnji opreme za neku tvornicu, gdje se obično predvidi vremenski raspored isporuka pojedinih strojeva (tzv. dinamika isporuke). Dođe li do nemogućnosti ispunjenja koje od činidaba, gleda se na uzrok nemogućnosti.

Ako dužnik ne odgovara za nemogućnost ispunjenja, obveza se u pogledu činidbe gasi. Vjerovnik može tražiti ispunjenje preostalih činidaba ako mu to odgovara, a ako ne, obveza se u cijelosti gasi. Skrivi li dužnik nemogućnost ispunjenja, vjerovnik ima pravo na naknadu štete i na ispunjenje ili odustajanje od preostalih činidbi.