Leksikon

Naslovnica Leksikon

kreditni rizik

Kreditni rizik (engl. credit risk, njem. Kreditrisiko), specifična vrsta rizika koji nastaje pri ulaganju novčanih sredstava u financijske plasmane.

Sastoji se od opasnosti da se uložena sredstva neće vratiti, da se neće vratiti u cijelosti, odnosno da se neće vratiti planiranom dinamikom. Ovaj rizik, praktički, ne postoji kod ulaganja u državne vrijednosne papire ili u bankarske depozite čiju isplatu garantira država.