Leksikon

Naslovnica Leksikon

kotacija dionica

Kotacija dionica (engl. stock quotation), najveći dio izvješća s burze odnosi se na dionice.

Obično kotiraju dionice najpoznatijih poduzeća. Kotacija dionice podrazumijeva kotaciju cijena pa je, da bi se neko izvješće o dionicama nazvalo kotacijom, dovoljno da ono sadrži naziv dionice i njezinu zadnju cijenu (cijenu zatvaranja ili ponuđenu cijenu – bid). Tipični redak kotacije sadrži znatno više podataka o dionici i svojevrsni je sažeti izvještaj i najjednostavnija informacija o poziciji pojedine dionice na tržištu i o vrednovanju poduzeća. Uobičajeni redak burzovnih kotacija dionica u osnovi je jedinstven.

Oznaka “52 tjedna” (ili “zadnja godina”) upućuje na promjenjivost cijena dionice u zadnjoj godini dana, isključujući zadnji dan trgovanja. “Najviše” označava najvišu cijenu plaćenu za dionice u zadnja 52 tjedna, a “Najniže” najmanju cijenu plaćenu za tu dionicu u istom razdoblju. Hartmax dionica u protekloj godini zabilježila je najvišu cijenu od 61 3/8 i najnižu 31 1/8, što upućuje na znatne oscilacije cijena.

Brojevi pokazuju poene (“points”), a označavaju dolare pa je cijena svake dionice izražena u poenima ali predstavlja dolare. Ovo zbog toga što se poeni dijele na četvrtine, osmine, šesnaestine ili čak na 31 dijela. Frakcije poena pritom označavaju: 1/32 – 3,125 centi, 1/16 – 6,25 centi, 1/8 – 12,5 centi i 1/4 - 25 centi. Frakcije se obično iskazuju u osminama. Najviša cijena od 61 3.8 u primjeru označava cijenu dionice Hartmax od 61,375 dolara, a najniža od 31 1/8 označava cijenu od 31,125 dolara. Podaci o najvišim i najnižim cijenama dionica znaju biti izostavljeni. “Naziv dionice” obično je kratica naziva kompanije (npr. Harley-Dav – Harley Davidson), a rjeđe cijeli naziv poduzeća (npr. Exxon).

Naziv dionice u retku kotacije nije isto što i takozvana burzovna kratica (stock symbol). Burzovne kratice služe burzama radi brzog prenošenja kotacija drugim korisnicima. Tako npr. za Bank of England burza koristi kraticu “NEB”, a u novinskim kotacijama kao naziv dionice pojavljuje se kratica “BankNewEng”, ili za dionicu iz primjera novinska je kratica Hartmax, a telegrafska kratica burze HMX. Burzovna kratica nekad se priključuje nazivu dionice, a ponekad se iza naziva dionice pojavljuje rubrika Sym (Symbol).

Dionice su u burzovnim kotacijama poredane po abecednom redu. Naziv kompanije može biti dopunjen i dodatnim oznakama u obliku malih slova. To su qualifiers (označivači, kvalifikatori). Privilegirane dionice (preferred stock) označene su slovima “pf”, dok se obične dionice ne označavaju posebno. I preferencijalne i obične dionice mogu se označavati po serijama (npr. USAir pf A, USAir pf B za preferencijalne ili USAir A i USAir B za obične dionice). Oznaka “wt” označava varant. Oznaka “s” označava split stock – podjelu ranije emitiranih dionica na 2,3 ili više novih dionica. “Dividenda” u retku pokazuje koliko je od profita poduzeća dioničar dobio u obliku dividende po dionici.

Dividenda se iskazuje u dolarskom iznosu pa u ovom slučaju iznosi 50 centi ($ 50, tj. $ 0,50). Dividenda je dio profita i mnoga je poduzeća ne isplaćuju ili je isplaćuju u simboličnim iznosima. Prazno mjesto u rubrici dividenda znači da je poduzeće nije isplaćivalo u posljednjoj godini (isplaćuje se mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje) ili, možda, da ju je isplaćivalo u obliku dionica. Ako dividenda nije isplaćena, ne mora značiti da poduzeće ne ostvaruje profit; vjerojatnije je da je zadržalo profit radi reinvestiranja, što uvećava vrijednost poduzeća, a time i vrijednost pojedine dionice na tržištu. Prinose po dionici pokazuju i postotak prinosa (%) i P/E omjer.

Prinos u postotku naziva se i “dividendni prinos” (dividend yield). Predstavlja povrat na uložena sredstva dioničara, a izračunava se tako da se godišnji iznos dividende podijeli s tekućom cijenom dionice. U primjeru to je 0,50 (dividenda) podijeljeno sa 45,5 (zaključna cijena prethodnog dana) = 0,011 ili 1,1%. Dividendni prinos mijenja se kako god se mijenja cijena dionice i kada god se mijenjaju dividendne isplate. Priređeni je podatak koji je moguće i lako izračunati iz retka kotacije.

P/E odnos (price – cijena / earnings – dobit) pokazuje odnos cijene dionice i ukupne dobiti kompanije po dionici u prethodnoj godini. Iz novinskog retka kotacije ne može se izračunati, jer on ne sadrži podatak o ukupnoj dobiti, već samo o dividendi kao dioničarima raspodijeljenom dijelu ukupne dobiti. Do nerazumijevanja dolazi zato što se dobit izjednačava sa dividendom. P/E odnos priređeni je podatak. U primjeru, P/E odnos 14 je rezultat koji je dobiven dijeljenjem zaključne cijene dionice od 45 ½ s iznosom dobiti kompanije po dionici, a čita se: cijena dionice Hartmax 14 je puta veća od kompanijine dobiti za posljednjih godinu dana. Iz ovoga je moguće izračunati da je kompanijina dobit po dionici bila 3,25 dolara i ako znamo da je u obliku dividendi podijeljeno 0,50 dolara po dionici, zaključujemo da je kompanija reinvestirala 2,75 dolara po dionici. Uz podatak o ukupnom broju dionica kompanije, sve je to moguće izračunati i za cijelu kompaniju.

Kompanija u gubicima ne iskazuje P/E odnos. Manji P/E odnos znači veći prinos na uloženu svotu. “Prodaja 100” označava promet dionicama Hartmax prethodnog dana u lotovima – svežnjevima (snopovima, blokovima, buntovima) od stotinu komada dionica. Snop od 100 dionica naziva se round lot, a ispod stotinu, odd lot. Trgovanje u svežnjevima od 100 komada dionica olakšava i iskazivanje cijena, jer se sve cijene množe sa sto, što smanjuje broj decimalnih mjesta. Npr. najviša cijena Hartmax od 61 3/8 je cijena od 61,375 dolara, a cijena za round lot je 6137,5 dolara. Odd lot transakcije nisu uključene u izvješća o burzovnim kotacijama dionica. Oznaka 272 iz primjera kazuje da je prethodnog dana prodano 27.200 Hartmax dionica (272 x 100). Prodaja u stotinama označava se na engleskom jeziku kao Vol 100s, Sales hds (hundreds), Sales 100s.

Najviša (high), najniža (low) i zaključna (close, closing price) označavaju cijene prethodnog dana ili u tjednim izvještajima – prethodnog tjedna. Najviša cijena bila je 46 3/8 ili 46,375 dolara, a najniža 45 1/4 ili 45,25 dolara. Zadnja cijena plaćena za dionice Hartmax prethodnog dana bila je 45 ½ ili 45,50 dolara (zaključna cijena ili cijena zatvaranja burze). Zaključna cijena u retku (45 1/2) bila je za 7/8 manja nego zaključna cijena iste dionice dan prije. Zato “promjena” (engl. “Chg” – change ili “Net Chg” – net change, neto promjena) pokazuje 7/8 kao pad cijene dionice zadnjeg dana u odnosu na predzadnji dan (u žargonu “pad cijene zatvaranja 7/8”).

Promjena se iskazuje kao plus ili minus neto promjena. Izvješća o dionicama sadrže i dodatne informacije. To su npr. informacije o dionicama čije su se cijene mijenjale više od 5% (“debljim” slovima i brojkama, strelicama), o dobiti, o kretanju i dospijećima dividendi i sl. Izvješća britanskog Financial Timesa nešto su drugačija. Uz ime kompanije (dionice) ona navode i njihovu nominalnu cijenu, cijena je izražena kao srednja cijena zatvaranja prethodnog dana, posebna rubrika “+ ili –” pokazuje promjene cijena u penijima, a rubrika “cover” pokazuje koliko je puta ukupna dobit kompanije veća od raspodijeljene dividende.

Tjedna izvješća su drugačija i obično prezentiraju podatke o tržišnoj kapitalizaciji (cijena dionice pomnožena s brojem dionica kompanije kojima se trguje), postotku promjena cijena u tome tjednu, navode datum kada se zadnji put dionicama trgovalo, mjesec uobičajenog dospijeća dividende i sl. Detaljne podatke o dionicama i prometu na Londonskoj burzi donosi i “dnevna službena lista burze”.