Leksikon

Naslovnica Leksikon

korupcija

Korupcija (lat. cum: sa + rumpere: kidanje), nepoželjna društvena pojava koja dovodi do slabljenja povjerenja građana u rad uprave kao i slabljenja povjerenja građana u zakone i vlast.

Opravdano se smatra da je korupcija kao pojava stara kao državno organiziranje ljudskih zajednica, da je riječ o povijesnom, tradicionalnom psihološkom, sociološkom, gospodarskom, političkom, pravnom, nacionalnom i međunarodnom fenomenu i problemu, ali još uvijek ne postoji suglasje oko jedinstvene definicije suvremene korupcije. Nesporne su samo bitne odrednice toga pojma koje se uglavnom svode na poduzimanje nedopuštenih oblika utjecaja u obnašanju državnih, javnih, gospodarskih i drugih dužnosti i poslova radi ostvarivanja određenih materijalnih probitaka ili koristi. Takvim postupcima, najčešće na štetu službe i javnoga interesa, ugrožava se funkcioniranje načela vladavine prava koje se manifestira kao jednakost svih pred zakonom i temelja funkcioniranja pravne države.

Korupcija djeluje protiv zakonitosti postupanja u svim područjima društvene aktivnosti i uzrokuje destrukciju povjerenja u postojanje pravne i socijalne države. Tamo gdje djeluje korupcija nema povjerenja u ostvarivanje prava i sloboda zajamčenih ustavom i zakonima. Korupciji i jest cilj ostvariti neka prava ili interese za koje određena osoba ili skupina nema zakonske mogućnosti ili ostvariti prava i interese za koje ima zakonske mogućnosti, ali na način koji stvara privilegiran položaj u odnosu na prava i interese drugih koji imaju iste zakonske mogućnosti za njihovo ostvarenje.

Najšire određenje pojma korupcije je da je riječ o svakoj zlouporabi javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka osobe koja obavlja javnu službu. Prema drugom opisu korupcija je proces u kojem najmanje dvije osobe nedopuštenom razmjenom radi ostvarivanja vlastitih probitaka postupaju na štetu javnoga interesa i kršeći moralnu i pravnu normu povređuju temelje demokratskoga razvoja, pravnu državu i vladavinu prava.

Korupcija je, u svakom slučaju, bez obzira na njezino određenje, generički pojam za niz korupcijskih k. d. u suvremenim kaznenim zakonodavstvima i KZ i usko je povezana s pojmom sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te jedan od neizostavnih kriminalnih instrumenata u djelatnosti nacionalnog i transnacionalnog organiziranog kriminala. Suprotstavljanje korupciji u suvremenoj politici suzbijanja kažnjivih ponašanja suočeno je s brojnim poteškoćama pa i otporima koji su rezultat tradicionalnog shvaćanja u nekim sredinama i društvenim zajednicama o tome što se ima smatrati kriminalnom korupcijom a što ne.

Osobite poteškoće u ostvarivanju djelotvornih rezultata politike suzbijanja kriminalne korupcije imaju porijeklo u općim i posebnim osobnim i društvenim (endogenim i egzogenim) uzrocima korupcije te u okolnosti da se u većini korupcijskih k. d. teško identificira konkretni oštećenik, budući da je vrlo često riječ o brojnim posebno neimenovanim žrtvama, pripadnicima društvenih zajednica čija su prava i slobode izravno ili posredno ugroženi ili povrijeđeni nekim korupcijskim k. d.