Leksikon

Naslovnica Leksikon

konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (engl. consolidated financial statements, njem. konsolidierter Abschluss, konsolidierte Bilanz), sastavljaju se u uvjetima poslovnih kombinacija (spajanja), a realiziraju se:

1. statutarnim združivanjem,

2. statutarnim pripajanjem i

3. akvizicijom.

Uvjeti za konsolidaciju financijskih izvještaja (prema Zakonu o računovodstvu) postoje ako jedno poduzeće (matica) drži više od 50% običnih dionica (ili udjela s pravom glasa) drugog poduzeća (podružnice). Konsolidaciju financijskih izvještaja izrađuje matica za svoje podružnice. Obavlja se proces eliminacija međusobnih transakcija, i to: eliminiranje međusobnih ulaganja u dionice, eliminiranje međusobnih obveza, te međusobnih prihoda i rashoda.

Taj proces rezultirat će iskazivanjem imovine, obveza, dioničarske glavnice, prihoda i rashoda kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Konsolidacija financijskih izvještaja na razini matice temelji se (prema Međunarodnim računovodstvenim standardima) na dvije računovodstvene metode: metodi kupnje i metodi udruživanja interesa.