Leksikon

Naslovnica Leksikon

konačni gubitak financijskih sredstava

Konačni gubitak financijskih sredstava, nadoknađuje se kod svih vrsta osiguranja kredita, domaćih i izvoznih. To je gubitak financijskih sredstva osiguranika zbog insolventnosti dužnika, a nastaje stečajem, nagodbom izvan stečaja, izvansudskom nagodbom sa svim vjerovnicima, mogućnošću naplate prisilnim izvršenjem, prisilnih mjera države kupca zbog kojih izvoznik nije u mogućnosti naplatiti potraživanje duže vrijeme.

Konačni financijski gubici razlikuju se prema tome u kojoj fazi postojanja kredita dolazi do insolventnosti dužnika:

1. od početka proizvodnje do slanja robe kupcu, ako je kreditno osiguran od početka proizvodnje pa do isporuke robe kupcu. Financijski gubitak koji se naknađuje u ovom slučaju sadržava stvarne izdatke koje je proizvođač (prodavalac) imao u vezi s naručenom robom, ali ne i prodajnu cijenu (dakle, samo stvarna šteta, a ne i izgubljena zarada);

2. od slanja do preuzimanja robe. Pokriveni su gubici koji nastanu od trenutka opreme robe kupcu pa do časa njezine isporuke – osiguranje naplate prema uvjetima “uz otkup dokumenta”. U trenutku nastanka rizika roba je u rukama izvoznika, pa je može prodati drugom kupcu. Kao konačni gubitak naknađuje se samo stvarni gubitak zbog preprodaje robe drugom kupcu;

3. nakon preuzimanja robe od strane kupca. Ako do insolventnosti kupca, odnosno do mjera države kupca prema kojima kupac ne može izmiriti obvezu, dođe nakon što je roba isporučena kupcu, kao financijski gubitak koji je pokriven osiguranjem uzima se stvarni gubitak prema fakturi isporučene robe. Privremeni gubitak likvidnih sredstava nastaje kada se osiguranjem pokriva rizik dužnikova neplaćanja u ugovorenom roku, ali se plaćanje obveza kasnije ipak ostvari.