Leksikon

Naslovnica Leksikon

komanditno društvo

Komanditno društvo (engl. limited partnership, njem. Kommanditgesellschaft), društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi zajedničkog poslovanja.

S obzirom na odgovornost i prava članova društva postoje dvije vrste članova: komplementari i komanditori. Komplementari za obveze društva odgovaraju solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom, a komanditori za obveze društva odgovaraju samo do visine imovinskog uloga u društvu.

Komanditno društvo pripada društvima personalnog tipa. Njime upravljaju komplementari, a poslovodnu funkciju obavlja jedna osoba, tj. jedan od komplementara.