Leksikon

Naslovnica Leksikon

kodeks profesionalne etike revizora

Kodeks profesionalne etike revizora (engl. code of professional ethics), skup pravila ponašanja kojih se revizor mora pridržavati kako bi se zaštitila revizija kao profesija od ponašanja pojedinih revizora koji bi svojim neprimjerenim postupcima mogli narušiti dignitet struke. Kodeks profesionalne etike donosi institut za reviziju (računovodstvo) i to na temelju općih etičkih pravila i kumuliranog iskustva revizije.

Revizijske tvrtke koje provode reviziju članice su instituta koji, između ostalog, ima i ovlasti da kontrolira primjenu kodeksa profesionalne etike. Uobičajeno se ovaj kodeks sastoji od četiri dijela i to: koncepti profesionalne etike, pravila ponašanja revizora, interpretacija pravila ponašanja i primjenjivost kodeksa u specifičnim uvjetima. Europska unija računovodstvenih, ekonomskih i financijskih stručnjaka (Union Europèenne des Experts Comptables Economiques et Financiers – UEC) preporučuje svojim članovima sljedeća načela kojih bi se revizor u svom svakodnevnom poslu trebao pridržavati i ta su načela, zapravo, kodeks profesionalne etike koji predlaže navedena institucija.

Najznačajnije su odredbe u tom kodeksu ove:

1. revizor mora biti pažljiv i povjerljiv jer je to zahtjev profesije koju obavlja i mora se savjesno pridržavati svojih profesionalnih načela;

2. posao treba obavljati nezavisno i objektivno. Ako se revizoru na bilo koji način ograniči nezavisnost odlučivanja, on je dužan otkazati obavljanje poslova revizije;

3. revizor mora otkazati svaku djelatnost koja ugrožava njegove profesionalne obveze;

4. mišljenje revizora mora biti utemeljeno na činjenicama;

5. ako revizor za ugovoreni posao angažira suradnike, on je odgovaran i za njihov rad;

6. podaci i činjenice do kojih revizor dolazi u postupku revizije profesionalna su tajna i ne smiju se objavljivati (osim u izuzetnim slučajevima). Revizor se ne smije ni na koji način podacima do kojih dolazi koristiti u osobnom interesu;

7. odnos revizora prema kolegama mora biti kolegijalan i korektan;

8. revizoru se zabranjuje reklamiranje i javno objavljivanje imena i kvalifikacija revizora u cilju sklapanja ugovora s novim klijentima;

9. revizor za obavljeni posao, osim ugovorenog honorara, ne smije pristati ni na kakve druge naknade i po osnovi obavljenog posla nema pravo na nikakve povlastice. Revizor je obvezan nadoknaditi štetu ako se utvrdi da nije radio u skladu sa standardima i profesionalnom etikom. Osim toga, kazne u takvim slučajevima su vrlo visoke. Često puta povredu profesionalne etike može za određenu osobu značiti prestanak bavljenja revizijom.