Leksikon

Naslovnica Leksikon

keiretsu

Keiretsu (engl. keiretsu), japanski termin za ogromni industrijski, uslužni i financijski konglomerat, koji djeluje na širokom spektru ekonomske aktivnosti, od zdravstvene zaštite i brige za okoliš sve do avionske i medicinske tehnike. Doslovno preveden taj termin bi značio poslovno udruženje.

To je mrežna organizacija japanskih kompanija. Mreža velikih financijskih institucija, velikih industrijskih konglomerata i manjih poduzeća, u kojoj velika poduzeća proizvode finalne proizvode a mala ih opskrbljuju dijelovima. Mreža pogoduje velikim poduzećima, ali i malima, koja na taj način lakše rješavaju svoje razvojne probleme. Po strukturi keiretsu je sličan holdinškim kompanijama u zemljama kontinentalne Europe.

Jedan je od najpoznatijih primjera keiretsua onaj japanske kompanije Mitsubishi u čijoj se mreži nalaze različite kompanije specijalizirane za kemikalije, elektroniku, tešku industriju, automobile, trgovinu itd. Središnje mjesto u toj mreži ima Mitsubishijeva banka, koja igra integrativnu ulogu svih članica mreže. Kompanije koje čine keiretsu uživaju određenu sigurnost i međusobne odnose koji potiču dugoročno investiranje, razvoj i brzu primjenu tehnologije, preuzimanje tehnološkog rizika i dr.

To je specifična satelitska struktura u kojoj neka velika kompanija veže uz sebe čitav niz drugih, u pravilu manjih, kompanija kojim se zatvara ukupni proizvodni i poslovni lanac. Obično se smatra da je keiretsu najvažniji japanski doprinos modernom kapitalizmu. U Koreji se za takva poslovna društva koristi termin chaebol.