Leksikon

Naslovnica Leksikon

kapitalna struktura

Kapitalna struktura (engl. capital structure, njem. Kapitalstruktur), struktura kapitala poduzeća.

Struktura dugoročnih izvora financiranja poduzeća odnosno struktura dugoročnih dugova i vlastitog kapitala (obično i povlaštenog) poduzeća. Drugim riječima, struktura dugoročne pasive poduzeća. Često se naziva i capital mix. Kapitalna se struktura globalno predstavlja odnosima vlasničke glavnice poduzeća i njegovih dugoročnih dugova, dakle, pokazateljima djelovanja poluge.