Profil

Naslovnica Profil korisnika
Pretraživanje
Kukuriku
Adresa: Mjesto: Država:

Najbolji FI je onaj u kojem je skrivena dobit.
Npr. Pevec za 2016.

Zadnje poruke na forumu

Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 31.1.2019 PVCM (Pevec d.d.) 31.1.2019 PVCM (Pevec d.d.) 31.1.2019 PVCM (Pevec d.d.) 31.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 30.1.2019 ARNT (Arenaturist d.d.) 29.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 29.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 29.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 28.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 28.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 28.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 28.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 28.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 28.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 28.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 28.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 27.1.2019 Koliko je ponuda stiglo za Uljanik? Sastanci i pregovori trajali do kasno u noć 27.1.2019 Koliko je ponuda stiglo za Uljanik? Sastanci i pregovori trajali do kasno u noć 27.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 26.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 26.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 26.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 26.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 ADRS (Adris grupa d.d.) 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 25.1.2019 ADPL (AD Plastik d.d.) 25.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 24.1.2019 SAPN (Saponia d.d.) 24.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 24.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 23.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 23.1.2019 Što smo danas tržili ? 23.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 23.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 23.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 23.1.2019 KOEI (Končar-Elektroindustrija d.d.) 23.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 23.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 23.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 22.1.2019 LKPC (Luka Ploče d.d.) 22.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 22.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 22.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 22.1.2019 Što smo danas tržili ? 22.1.2019 VLEN (Brodogradilište Viktor Lenac d.d.) 22.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 22.1.2019 Ciklički poremećaji, krize i recesije na tržištima kapitala - 1987., 1997., ... 2008. 21.1.2019 LKPC (Luka Ploče d.d.) 20.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 20.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 19.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 19.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 18.1.2019 ADRS (Adris grupa d.d.) 18.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 18.1.2019 HPB (Hrvatska poštanska banka d.d.) 18.1.2019 Ciklički poremećaji, krize i recesije na tržištima kapitala - 1987., 1997., ... 2008. 18.1.2019 Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala 18.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 17.1.2019 Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska 17.1.2019 Best buy - komentari i analize 17.1.2019 OPTE (OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) 17.1.2019