Vlatka Sakar

Vlatka Sakar

Vlasnica vještačkog društva Trening centar

Važno oružje u rukama menadžmenta i investitora

Jedan od najvažnijih instrumenata uspješnog upravljanje novcem je i izvještaj o novčanim tokovima koji internim i eksternim korisnicima pruža dragocjene informacije potrebne za svakodnevno odlučivanje.

Izvještaj o novčanim tokovima važan je instrument upravljanja novcem i donošenja investitorskih odluka. U prošlosti su interni i eksterni korisnici financijskih izvještaja bili fokusirani na bilancu i račun dobiti i gubitka. Tek u novije vrijeme, zbog brzih promjena, otežanih uvjeta poslovanja, recesije i mnoštva računovodstvenih skandala, izvještaj o novčanom toku je postao gotovo najvažniji dio financijskog izvještavanja.

Bilanca i račun dobiti i gubitka sastavljaju se na načelu nastanka poslovnog događaja ne uzimajući u obzir plaćanje. Također su podložni računovodstvenim procjenama te stoga i računovodstvenoj manipulaciji. Stoga uz svu vrijednost informacija koje ta dva izvještaja daju, izvještaj  o novčanim tokovima postaje sve važnije oružje u rukama menadžmenta i investitora za predviđanje budućih potreba za novcem i pronalaženje njegovih prihvatljivih izvora, za ocjenu sposobnosti poduzetnika da generira dovoljan novac za pokrivanje svojih potreba itd. Novac je krvotok poslovanja. On je kratkoročni prioritet i pitanje opstanka društva. Ma kako profitabilan posao bio, ako nema novca za financiranje redovne djelatnosti i svog razvoja, neće opstati niti kratkoročno niti dugoročno.

Stoga je novcem potrebno pažljivo upravljati. Jedan od najvažnijih instrumenata uspješnog upravljanje novcem je i izvještaj o novčanim tokovima koji internim i eksternim korisnicima pruža dragocjene informacije potrebne za svakodnevno odlučivanje, za izradu projekcija novčanih tokova te za strateško odlučivanje. U izvještaju o novčanim tokovima iskazuju se promjene novca i novčanih ekvivalenata (depoziti u bankama s kratkim rokom dospijeća, do 3 mjeseca), tj. prilivi i odlivi novca  tijekom određenog povijesnog vremenskog razdoblja. U prošlosti se daleko više pažnje posvećivalo bilanci i računu dobiti i gubitka, a tek se u posljednje vrijeme kod informiranih korisnika razvila svijest o potrebi i važnosti informacija o novčanim tokovima. 

Novi trendovi
Posljednjih 30-40 godina svjedoci smo razvoja izuzetno brzog i volatilnog poslovnog okruženja raznih financijskih skandala temeljenih na knjigovodstvenim manipulacijama bilance i računa dobiti i gubitka, kao i recesije. U takvim je uvjetima porasla važnost izvještaja o novčanim tokovima koji su daleko manje podložni metodama "kreativnog" računovodstva.U prošlosti su se procjene subjekata temeljile na zaradi i obračunskoj dobiti, a danas na sposobnosti kompanije da generira novčane tokove koji jedini investitorima plaćaju dividendu. Ovaj izvještaj internim i eksternim korisnicima pruža dragocjene informacije o sposobnosti posla da generira novčane tokove, načinima uporabe novca, sposobnosti podmirenja obveza te o izvorima novca. Povijesni su izvještaji o novčanim tokovima temelj za prognoziranje budućih novčanih tokova.

Dobit vs. novčani tok
Američka su istraživanja pokazala da je najčešći uzrok propasti malih poduzetnika financijska nepismenost vlasnika, a prvenstveno nerazumijevanje razlike između dobiti i novčanog toka. Postoje dva novčana toka - jedan stvarni i jedan "fantomski" kojeg nazivamo dobit. Stvarni novčani tok sastoji se od priliva i odliva novca, dok je dobit zapravo budući novčani tok pod uvjetom da naplatimo sva potraživanja i platimo dospjele obveze.

Razlika između dobiti i novčanog toka je vrijeme naplate, odnosno plaćanja. Dobit je rezultat računovodstvenih bilježenja i temelji se na načelu nastanka poslovnog događaja ili na obračunskom računovodstvu, dok je novčani tok rezultat stvarnih novčanih transakcija. Poduzetnik može ostvariti vrlo visoku dobit koja nije popraćena adekvatnim novčanim tokom, jer potraživanja nisu naplaćena. Forsiranje velikog rasta prihoda, bez obzira na naplatu, može upropastiti posao.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!