Mićo Ljubenko

Mićo Ljubenko

Nisu ispunjeni uvjeti za jednostrani raskid ugovora o zakupu

U konkretnom slučaju primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Županijski sud u Požegi je u svojoj odluci Gž-1499/2017 dao odgovor na sporno pitanje je li u konkretnom slučaju ugovor među strankama raskinut jednostrano, zbog neplaćanja zakupnine, te da li se na konkretan slučaj može primijeniti odredba čl. 361. st.1. ZOO-a koji se primjenjuje na ugovore u kojima je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora, pa bi u slučaju neispunjenja u roku došlo do raskida ugovora po samom Zakonu. Prvostupanjski sud pogrešno je primijenio materijalno pravo jer se u konkretnom slučaju radi o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora na koji se primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Dakle, preduvjet za jednostrani raskid ugovora zbog neplaćanja zakupnine je neplaćanje dospjele zakupnine u roku od petnaest dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca.

Iz podataka u spisu, te iskaza tuženice utvrđeno je da se radi o jednostranom otkazu ugovora o zakupu, koji je opravdan od strane zakupodavca neplaćanjem zakupnine, bez da je zakupoprimcu dan rok da plati zakupninu u roku od petnaest dana od dana priopćenja pisane opomene.

Kako nisu ispunjeni uvjeti za jednostrani raskid ugovora o zakupu, osnovan je tužiteljičin zahtjev za naknadu štete u visini razlike između zakupnine koju je plaćala tuženici i zakupnine koju plaća novim zakupodavcima do zaključenja glavne rasprave.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!