Ispravak

Besplatni seminar za obveznike revizije financijskih izvješća
Dana 6. rujna 2011. na stranici broj 7. Poslovnog dnevnika objavljen je tekst naslova: “Besplatni seminar za nove obveznike revizije”, podnaslova “Edukacija - sve bitno o reviziji od 20. rujna”. U navedenom tekstu, nenamjernom pogreškom Poslovnog dnevnika, objavljen je tekst s netočnim i nepotpunim informacijama. U članku je izneseno više netočnih činjeničnih navoda vezano uz spomenuti Zakon o reviziji i seminaru koji trgovačko društvo TPA Horwath organizira. Ovim putem objavljujemo izvorni tekst koji nam je inicijalno dostavljen od strane organizatora TPA Horwath.

"TPA Horwath Zagreb organizira besplatni informativni seminar za zakonske obveznike revizije. TPA Horwath Zagreb će 20. rujna 2011. u svojim prostorijama organizirati besplatni informativni seminar za zakonske obveznike revizije financijskih izvješća. Prema Zakonu o reviziji obveznici revizije su, među ostalim, i društva s ograničenom odgovornošću čiji ukupan godišnji prihod u godini koja prethodi godini revizije prelazi 30 milijuna kuna. Na seminaru će biti govora o sljedećim temama: Zašto revizija?, Tko može obavljati reviziju?, Kome služi revizorsko mišljenje?, Postupak revizije financijskih izvješća, Savjetovanje o slabostima kontrola i procesnih sustava, Što je obveza obveznika revizije?, Što je revizorsko mišljenje i kakvo može biti mišljenje o financijskim izvješćima? i Što će biti s revizijom malih poduzetnika kada uđemo u EU?. Predavači na seminaru su hrvatski ovlašteni revizori kao i međunarodni ovlašteni FCCA i ACCA. Seminar je namijenjen vlasnicima poduzeća, financijskim direktorima, direktorima i voditeljima računovodstva, računovodstvenim servisima i računovođama te svima ostalima koji žele saznati više o procesu revizije. Za prijave se možete javiti na naš kontakt telefon 00385 1 4882 555 ili e-mail adresu: tpa-horwath@tpa-horwath.hr".

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!