Svoju toplanu u Zagrebu HEP obnavlja sa 130 milijuna eura

Novi blok Elektrane-toplane koristit će niskoemisijski plin Novi blok Elektrane-toplane koristit će niskoemisijski plin

EU želi povećati energetsku efikasnost te eko standarde u pogonu. Modernizirani blok bit će snage 150 MW za električnu i 114 MW za toplinsku energiju.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska investicijska banka (EIB) i Europska komisija (EK) poduprijet će razvoj zelene energije u Zagrebu sa 130 milijuna eura, a o čemu je jučer u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) potpisan ugovor.

Naime, radi se o potpori HEP-u za ulaganje u modernizaciju opskrbe električnom i toplinskom energijom u okviru zajedničkog projekta EBRD-a, EIB-a i "Junckerorovog plana" Europske komisije. Kreditna sredstva koristit će se za instalaciju dviju plinskih turbina s niskom emisijom NOx, dvaju generatora i niskotlačnu parnu turbinu za proizvodnju toplinske i električne energije u kombi-kogeneracijskoj Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO).

Kapacitet novog bloka plinskih turbina s kombiniranim ciklusom iznosit će 150 MW električne i 114 MW toplinske energije i imat će niže emisije stakleničkih plinova. Novi blok koristit će niskoemisijski plin i proizvodit će električnu energiju za potrebe elektroenergetske mreže te toplinsku energiju za potrebe sustava centralnog grijanja u sjeverozapadnom dijelu Zagreba, pri čemu će zamijeniti zastarjele blokove koji uglavnom proizvode samo toplinsku energiju, a rade na plin i loživo ulje.

Riječ je o ključnom dijelu energetske infrastrukture grada Zagreba, a ovim ulaganjem osigurat će se provedba suvremenog i za okoliš neškodljivog projekta koji će zadovoljiti potrebe grada za toplinskom energijom, kao i sve nacionalne i EU standarde zaštite okoliša. U kreditnom financiranju sudjelovat će EBRD s iznosom od 87 milijuna eura i EIB s iznosom od 43 milijuna eura. Posebnost ovog projekta financiranja je to što će kredit EIB-a imati jamstvo Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU-a), središnjeg stupa Plana ulaganja za Europu.

Sudjelovanje EFSU fonda omogućuje kreditiranje usklađeno s ekonomskim vijekom financirane imovine te se očekuje kako će privući i banke iz privatnog sektora. Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a komentirao je kako će ovaj inovativni projekt unaprijediti kvalitetu života Zagrepčana jer će smanjiti razinu onečišćenja i osigurati pouzdanu opskrbu gradskog toplinskog sustava. Jyrki Katainen, potpredsjednik EU Komisije rekao je kako EU prelazi na čišće i održivije gospodarstvo, a presudno je da starije elektrane koje onečišćuju okoliš zamjenjuju postrojenjima neškodljivim za klimu.

Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD-a istaknula je kako je EBRD ostvario sjajna postignuća u napredovanju prema zelenoj energiji, a ovo je još jedan važan korak u tom smjeru. Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, kazao je da će ovaj projekt u svakom smislu biti vrhunski - okolišno prihvatljiv zahvaljujući najsuvremenijim sustavima i mjerama zaštite okoliša, pouzdan za opskrbu toplinskom energijom potrošača i kao izvor električne energije, a iznad svega visokoučinkovit i energetski efikasan, jer će u istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije imati iskoristivost goriva od 90 posto.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!