Studij socijalne gerontologije za najdeficitarnije zanimanje u Europi

Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Studij socijalne gerontologije, akreditiran u Sloveniji, organiziran je za sva tri bolonjska stupnja, a osposobljava za socijalnu i zdravstvenu skrb o starijim osobama.

Hrvatskim maturantima, koji još nisu odlučili na koji će studij, ove se godine nudi mogućnost upisa u studijskom centru u Mariboru europskog međunarodnog sveučilišta Alma Mater Europea, gdje mogu steći zvanje diplomiranog socijalnog gerontologa, po riječima prorektora sveučilišta Ludvika Toplaka - najdeficitarnijeg zanimanja u Europskoj uniji i SAD-u.

Studij gerontologije, znanosti o biološkim, sociološkim i ekonomskim pojavama i procesima starenja, osigurava stručne kvalifikacije za rad u institucijama koje rade sa starijima. S obzirom da je lani broj samačkih kućanstava u Europi porastao za 50 posto, kao i zbog slabljenja društveno-obiteljskih veza, sve je veća potreba za pružanjem pomoći starijoj populaciji.

Studij socijalne gerontologije, akreditiran u Sloveniji, organiziran je za sva tri bolonjska stupnja, a osposobljava za socijalnu i zdravstvenu skrb o starijim osobama.

S diplomom sveučilišta Alma Mater može se zaposliti u bilo kojoj zemlji EU, uključujući Hrvatsku. U Sloveniji su danas zaposleni svi koji su završili taj studij, a desetak studenata koji sad završavaju, već imaju dogovoren posao. U Austriji i Njemačkoj mogućnost zapošljavanja je neiscrpna, a plaća izuzetno dobra, tvrdi Toplak.

Samo na području SAD-a, kaže Toplak, 1998. godine je nedostajalo 40.000 gerontologa, a deset godina kasnije taj se broj popeo na 400.000. Posljedica je to produljenja životnog vijeka i sve intenzivnijeg starenja stanovništva.

Osnovni cilj socijalne gerontologije nije samo palijativna skrb. Prioritet je aktivno starenje - kako aktivirati npr. umirovljene balerine, vojnike, specijalce ili sveučilišne profesore koji mogu i žele raditi.

Na taj način može se pronaći adekvatan odgovor na smanjivanje umirovljeničkih fondova i udvostručenje broja umirovljenika u sljedećih deset godina. Socijalni gerontolog ima znanja potrebna za organizaciju aktivnog starenja, iskorištavanja stručnosti i

iskustva starije generacije, ističe Toplak.

Studij socijalne gerontologije u Mariboru organiziran je za sva tri stupnja - dodiplomski studij traje tri godine, magistarski

(diplomski) dvije godine i doktorski tri godine. Studij je interdisciplinaran i obuhvaća kolegije iz zdravstvene rehabilitacije i palijative, ekonomsku skupinu predmeta, filozofiju, etiku, psihologiju, sociologiju, razvijanje komunikacijskih sposobnosti sa

starijom populacijom, motivacijske aktivnosti i dr.

Ove je godine predviđen upis 60 studenata, nema prijemnog ispita, a upisati se mogu svi koji su završili srednju školu. Riječ je o bolonjskom usporedivom programu, koji je prihvatila i Hrvatska.

Predavanja se mogu pratiti uživo u predavaonici i putem računala ili kasnije putem računala. Predavanja su na slovenskom jeziku

no, ako se prijavi veći broj hrvatskih studenata, omogućit će se nastava i literatura na hrvatskom jeziku, a u nastavu će biti uključeni i stručnjaci iz Hrvatske s iskustvom u akademskoj praksi, istraživanju i struci. Toplak napominje da je Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" izrazio spremnost da im ustupi raspoloživi kadar.

Alma Mater Europea je europsko međunarodno sveučilište sa sjedištem u Salzburgu i studijskim centrima u različitim europskim gradovima. Osnovala ga je Europska akademija znanosti i umjetnosti, a hrvatski studenti vode se pod studijskim centrom u Mariboru.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!