Okosnice rasta Luka Vukovar i kanal Dunav-Sava

Foto: Marko Mrkonjić / Pixsell Foto: Marko Mrkonjić / Pixsell

Vukovarska županija, u okviru vrlo skromnih mogućnosti, izdvaja ipak značajna sredstva za poduzetničke zone.

Nekoć jedna od najbogatijih dijelova bivše države, Vukovarsko - srijemska županija ispala je tranzicijski gubitnik s još uvijek otvorenim ratnim ranama.

To, međutim, ne znači da je ova županija izgubila svoj potencijal i da nema planova koji bi je trebali vratiti na pozicije koje zaslužuje. Potencijali će se definirati i županijskom razvojne strategije razdoblje 2015.-2020. čija je izrada u tijeku i ona bi trebala pokazati način rješavanja gospodarskih problema i poticanje razvoja. Naglasak će biti na raspoloživim resursima, projektima i djelatnostima koji mogu potaknuti gospodarski rast, te na mjerama dugoročno održivog razvoja i zaštiti okoliša, otkrivaju u Županiji.

Kako kažu, gospodarske potencijale predstavljaju prirodni resursi - poljoprivredne površine, šume, nalazišta nafte i plina, pijeska i šljunka, vodni tokovi, zemljopisni položaj, instalirani proizvodni i uslužni kapaciteti, te ljudski potencijali. Ukupan prihod gospodarstva Županije u posljednjih nekoliko godina iznosi između 9,5 i 10,0 milijardi kuna i u ukupnom gospodarstvu Hrvatske sudjeluje u pravilu samo sa 1,5 do 1,7 posto.

Struktura gospodarstva Vukovarsko srijemske županije jedan je od ključnih razloga teškog gospodarskog stanja i zaostajanja Županije u odnosu na razvijene krajeve Hrvatske. Karakteristično za strukturu gospodarstva u odnosu na strukturu gospodarstva Hrvatske jest relativno veliko učešće primarnog sektora i trgovine na veliko i malo, dok je učešće sekundarnog sektora, odnosno prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti na istoj ili nižoj razini kao na području cijele države. Iako joj trend opada, učešće trgovine na veliko i malo je u strukturi gospodarstva županije i dalje relativno veliko i u njemu sudjeluje s 27,7 posto.

 

3tisuće

hektara pokrivaju vinogradi i voćnjaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Industrijski proizvodi
Nasuprot tome, trendovi prerađivačke industrije imaju obilježja pada i djelatnosti iz ovog sektora u županijskom gospodarstvu trenutno sudjeluju s 27,9 posto. Najznačajniji industrijski proizvodni kapaciteti u županiji danas su proizvodnja šećera i alkohola, proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda, mlinsko-pekarska proizvodnja, prerada mesa, prerada voća i povrća. Značajni instalirani kapaciteti odnose se na proizvodnju poljoprivrednih strojeva i uređaja, proizvodnju obuće, tekstilnu industriju.

"Na žalost, evidentno je i nadalje zaostajanje i većeg dijela uslužnih djelatnosti u strukturi gospodarstva županije u odnosu na Hrvatsku. Prijevoz i skladištenje sudjeluju s dva posto, djelatnost pružanja smještanja te priprema hrane sudjeluje s 0,5 posto, opskrba električnom energijom i parom 4,6 posto, inforrmacije i komunikacije 0,4 posto, a u Hrvatskoj 4,5 posto", objašnjavaju u Županiji Posljedice takvog stanja se kumuliraju, jer niska profitabilnost gospodarskih aktivnosti ima izravan utjecaj na plaće, kupovnu moć, promet roba i usluga, a osobito teška posljedica je  nizak investicijski potencijal i nemogućnost pokretanja novih investicijskih ciklusa što ima izravan utjecaj na gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

 

70tisuća

hektara šumskih površina čini veliki potencijal za županiju

"Da bi se postojeće stanje izmijenilo, potrebno  je u najkraćem mogućem vremenu pokrenuti nove investicijske cikluse, potaknuti gospodarski rast i dugoročno raditi na promjeni strukture gospodarstva s naglaskom na razvoj prerađivačke industrije", kažu u Županiji. U tom kontekstu, nastavljaju, Vukovarsko srijemska županija, u okviru svojih vrlo skromnih materijalnih mogućnosti, izdvaja ipak relativno značajna financijska sredstva za izgradnju i pomoć u izgradnji poduzetničkih zona, financiranje potpornih institucija, subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika, promociju i nastupe poduzetnika na sajmovima, pomoć u financiranju projekata koji se kandidiraju za sredstva iz EU fondova.

Osim navedene županijske razvojne agencije, kao potporne institucije poduzetnicima, u Županiji je osnovano još pet lokalnih razvojnih agencija, tri lokalne akcijske grupe (LAG), jedan tehnološki park, a u tijeku je, i odobrena su sredstva za financiranje iz EU fondova, osnivanje poljoprivrednog inkubatora u Drenovcima, te poduzetničkog inkubatora u Vukovaru. Za Vukovarsko-srijemsku županiju osobito važne djelatnosti su prehrambeno-prerađivačka industrija, šumarstvo i drvna industrija, proizvodnja električne energije iz nekonvencionalnih izvora, te industrije vezane za eksploataciju vode, šljunka, nafte i prirodnog plina.

Strateška grana
Kako poljoprivredne površine zauzimaju 145.985 hektara ili 60,6 posto površine županije, logično je da poljoprivreda kao strateška grana, ne samo za Županiju, nego i za Hrvatsku, zauzima zasebno mjesto u razvojnim planovima. U Županiji se nalazi 9167 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji trenutno obrađuju oko 126.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, pri čemu na ratarske kulture i industrijsko bilje otpada 96 posto ukupno zasijanih površina, dok se povrće proizvodi na 1941 hektara, a vinogradi i voćnjaci pokrivaju tek oko 3000 hektara. Vrijednost ratarske proizvodnje bez potpora iznosi oko 800 milijuna kuna.

"Značaj poljoprivrede u domicilnom, ali i nacionalnom gospodarstvu, promijenit će se kada se promijeni struktura proizvodnje na način da ratarske kulture budu u manjoj mjeri komercijalne kulture namijenjene trgovanju, a u mnogo značajnijoj mjeri kao osnova za razvoj  stočarstva, te  za proizvodnju i preradu voća i osobito povrća.", kažu u Županiji i dodaju da županijska razvojna agencija Hrast već duže vrijeme radi na projektima navodnjavanja značajnih poljoprivrednih površina sa jednom izraelskom tvrtkom, te na osnivanju Centra kompetencija za proizvodnju povrća. U kontekstu  povezivanja proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta iz sektora poljoprivrede, važno mjesto u županijskim planovima zauzimaju  tvrtke Sladorana Županja i Vinka Vinkovci koja raspolaže sa značajnim kapacitetima za preradu i smrzavanje voća i povrća i koja nakon rješavanja poslovnih poteškoća, posljednju godinu u poslovanju bilježi relativno dobre rezultate, a u narednih pet godina planira vlastitu proizvodnju voća podići na razinu od 50.000 tona godišnje. 

Drvna industrija
Šumarstvo i drvna industrija čine također stratešku osnovu za razvoj gospodarstva. Vukovarsko srijemska županija raspolaže sa 70.000 hektara šumskih površina i oko 350.000 kubičnih metara godišnjeg sječivog etata. "Kada se govori o drvnoj industriji u Županiji, posebno je važno naglasiti stabiliziranje poslovanja Spačve Vinkovci, koja zapošljava preko 700 radnika i bilježi dobre poslovne rezultate u protekloj godini", tumače u Županiji, naglasivši da se i od ostalih drvoprerađivača poput Šiške, Furnira, Tvina i Interijer Drvopanela, očekuje da iskoriste slavonski hrast kao sirovinu, brend i komparativnu prednost i pozicioniraju se na nacionalnom tržištu kao utjecajni subjekti, ali isto tako da kroz partnerske ili kooperantske odnose omoguće i razvoj  malih i mikro poduzetnika iz svoje branše.

Boje Prerađivačke industrije Županije brane i tvornica kombajna Samme Deutz Fahr u Županji te i Borovo kao jedan od potencijalnih lidera u regiji kada se govori o proizvodnji obuće. Širenje potencijala Luke Vukovar te kanal Dunav-Sava jedni su od najvažnijih infrastrukturnih projekata Županije. "Izgradnja kanala kao krucijalnog projekta u Županiji, nije samo pitanje angažiranja građevinske operative, nego je i osnova za realizaciju drugih razvojnih projekata poput navodnjavanja, razvoja riječnih potencijala i drugih. To je također i  oblik preventivnog djelovanja kada je u pitanju regulacija vodnih tokova, sprječavanje elementarnih nepogoda", objašnjavaju u Županiji. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!