Nova pravila pomak na bolje, ali vjerovnici ne žele noćnu prodaju

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković/Marko Lukunić/PIXSELL Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković/Marko Lukunić/PIXSELL

U javnoj raspravi Pravilnik resora pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa u postupak e-savjetovanja uputilo je svoj paket izmjena Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku koji je objavljen u NN iz 2014. 

Nova pravila trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2019., s predviđenom primjenom na sve postupke (ovrhe, stečaja  postupke osiguranja) koji su u tijeku, a u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Financijskoj agenciji nakon stupanja na snagu izmijenjenog Pravilnika.  Posrijedi je prva intervencija u sustav e-dražbe kojim se od početka 2015. preko Fine prodaju nekretnine u ovrsi te pune tri godine i nekretnine stečajnih dužnika pod razlučnim pravima, a na tržištu ih zasad neslužbeno komentiraju. 

Najaktivniji u zadnjem satu
Naime, pod povećalom su izmjene pravila vezanih za prikupljanje ponuda, što je i očekivano nakon prigovora da je promašena svrha licitacije, zbog modela da pobjeđuje zadnji ponuditelj, iako postoje više ponude. Dodatno, najveće aktivnosti bilježe se u zadnjem satu nadmetanja. Koplja će se čini se lomiti unatoč pomacima na bolje, a odlučujuća pritom su očekivanja vjerovnika u pogledu prevencije postizanja niže cijene u prodaji.   

 

10 minuta

bit će dodatnog roka od najpovoljnije valjane ponude zbog provjere interesa

"Ne prodaje se nekretnina radi prodaje, nego da se zatvori potraživanje, a budući da se ne predviđa anuliranje prodaje izvan radnog vremena, onda problem za ponuditelje ostaje, jer se može dogoditi da se proda po nižoj cijeni", komentar je koji se može čuti u redovima velikih vjerovnika. Utoliko, izgledno je da će sporno biti zadržavanje rješenja u kojem bi se i u radnim i u neradnim danima od 0 do 24 sati i dalje prikupljale ponude. Za razliku od toga brojni zainteresirani dionici uključujući i bankare, u dosadašnjim raspravama isticali su potrebu da se prikupljanje ponuda ograniči samo na radno vrijeme.

Za ponuditelje, naime, nije tako atraktivna noćna prodaja. S druge strane, resor pravosuđa uvodi dodatni rok kao iznimku u članku 17. pa navode: "Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih 10  minuta prije isteka roka koji je u pozivu za sudjelovanje u e-dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produžuje se za 10 minuta sve dok od najpovoljnije valjane ponude ne protekne 10 minuta bez valjane ponude."

Dvije nekretnine za kunu
Od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2018. u sustavu e-dražbe ukupno je održano 7520 dražbi, na kojima se prodavalo 4080 predmeta prodaje. Od ukupnog broja održanih dražbi, 753 dražbe odnose se na dražbe u stečajnom postupku. U tim postupcima u 185 slučajeva predmet prodaje prodan je na prvoj dražbi, 200 predmeta prodaje prodano je na drugoj dražbi, 252 prodana su na trećoj dražbi, a na četvrtoj dražbi prodano je 116 predmeta prodaje. Na četvrtoj dražbi po 1 kunu, po naznačenoj cijeni ovim putem prodane su dvije nekretnine, navode iz Fine. Ukupno je evidentirano i 27 produljenja dražbi uslijed tehničkih poteškoća. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!