"Na mlade se ne treba gledati kao na problem, već kao na vrijedan resurs"

Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Treba povećavati sredstva koja se investiraju u mlade - kroz podršku udrugama mladih i za mlade, kroz stipendije i razna nagrađivanja.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske je međuresorno savjetodavno tijelo koje prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave, teme od interesa za mlade te daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Savjet ima 30 članova; čini ga 7 predstavnika mladih iz redova udruga mladih, 17 predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade RH, predstavnici Udruge općina, Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija te troje predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova.  S predsjednicom Savjeta Tanjom Herceg razgovarali smo o položaju mladih u Hrvatskoj, najvećim problemima s kojim se susreću, što se čini da se oni riješe i kako Savjet može u tome pomoći.

Možete li ukratko objasniti koja je funkcija Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske?
Možemo reći da je Savjet svojevrsna platforma za dvosmjernu komunikaciju institucija i nas sedam predstavnika mladih - a sve u svrhu poboljšanja kvalitete življenja svim mladima u Hrvatskoj.  Čelnu poziciju u Savjetu ima jedan od predstavnika mladih i mi smo slobodni nametati teme od interesa za mlade.  Do sada smo na Savjetu raspravljali o mnogim problemima, a vjerujemo da ćemo do kraja mandata donijeti još konkretnih preporuka po uzoru na Preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj koje su usvojene na sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine. 

Priča li se dovoljno o problemima mladih u Hrvatskoj ?
Mladi čine gotovo petinu stanovništva i smatram da o izazovima s kojima se mladi suočavaju treba biti još više govora. Ako se dotičemo demografske politike, politike ravnomjernog regionalnog razvoja svih sredina u Hrvatskoj, obrazovne politike, digitalizacije - sve imaju svoju poveznicu na populaciju mladih, jer su dugoročne i neodvojivo povezane s populacijom mladih no i populacijom općenito.  Uvjerenja sam da mladi trebaju imati još veću ulogu u svakoj sredini i da se njima treba osigurati adekvatan način sudjelovanja. No, isto tako smatram da mladi moraju biti odlučni i preuzimati dodatnu odgovornost, uključivati se u postojeće i buduće mehanizme kroz koje se raspravlja o problemima mladih. Nažalost, još uvijek se, kada se priča o problemima mladih u Hrvatskoj, mladi stavljaju u krivi kontekst te se na mlade gleda kao na problem, a ne kao na resurs društva koji određeni problem može riješiti. Mi mladi ljudi imamo potencijal, snagu i želju za rješavanjem društvenih problema i to pokazuju brojni mladi koji su aktivni na dobrobiti zajednice.  Nekada to možemo učiniti čak i bolje od svih drugih generacija, no treba nam dati i vjetar u leđa i prepoznati naš kvalitetan rad i trud. Sudjelovanje mladih automatski povlači činjenicu da se više razgovara o izazovima mladih, a to je važno jer smatram da bi o problemima koji se tiču mladih trebali razgovarati upravo mladi, iz vlastite perspektive i proživljenog iskustva. Time bi se izbjeglo nametanje tema koje mladima uopće nisu važne, ali bi se i snažnije osluškivalo mišljenje naših vršnjaka. 

Koji su najveći problemi mladih u Hrvatskoj i na koji način ih je moguće rješavati? Koje su preporuke Savjeta?
Veliki izazov koji nas očekuje je stvoriti jednake ili barem približno jednake mogućnosti sudjelovanja u svim dijelovima Hrvatske, neovisno o socio-ekonomskom statusu, geografskom položaju i stupnju urbanizacije.  Koliko je udaljenost od središta donošenja odluka i događanja te ograničen pristup informacijama otežavajući faktor sam kao osoba koja dolazi iz malog grada iskusila i sama. Upravo je nemogućnost povezivanja i aktivnog sudjelovanja razlog zašto gubimo veliki dio kapitalne snage mladih. Trebalo bi stoga krenuti od najnižih razina i raditi na sustavnom jačanju temelja.  Kako bismo dodatno osnažili mlade diljem Hrvatske, jedan od glavnih ciljeva do kraja mandata Savjeta je unaprjeđenje rada savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama. Broj osnovanih savjeta mladih je mali i taj broj želimo povećati. Savjeti mladih su jedan od mehanizama sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici, koji do sada nije polučio željene rezultate, unatoč postojećem zakonodavnom okviru. Kao Savjet donijeli smo preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama temeljem Zaključaka Godišnje konferencije savjeta mladih u Hrvatskoj koja je okupila 150 mladih iz 65 savjeta mladih diljem Hrvatske (u ožujku 2019.). Predložili smo analizu provedbe Zakona o savjetima mladih i njegovu izmjenu u svrhu izrade prijedloga za poboljšanje postojećeg modela participacije mladih kroz savjete mladih. Osim toga, kroz radne skupine Savjeta razmatramo mjere za poboljšanje studentskog standarda, rada s mladima, uvjeta života mladih osoba s invaliditetom te drugih aspekata života mladih ljudi. Važna su nam pitanja zapošljavanja mladih, ali i ostvarivanje uvjeta za njihovo osamostaljivanje podjednako u urbanim i ruralnim dijelovima Hrvatske. 

Da li se Vlada i tijela državne uprave dovoljno bave aktivnostima vezanih za mlade?
Kao mlada osoba koja se preko 11 godina bori za bolji položaj mladih, uvijek smatram da može bolje, brže i više. No ono što mi je važno je da naša nastojanja nailaze na plodno tlo. Osjeti se aktivan pristup ministarstava i osjetljivost na izazove s kojima se suočavaju mladi. Do kraja mandata taj će se odnos dodatno intenzivirati. Svako ministarstvo ima osobu zaduženu za praćenje tematike mladih, što je velika prednost tijela kao takvog, a mi kao predstavnici mladih možemo predlagati teme za raspravu.  Trenutno se na nacionalnoj razini provode brojne aktivnosti usmjerene mladima. U tijeku su  konzultacije s mladima, Dijalog EU-a s mladima koji provodi Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga EU s mladima pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u čijem sam članstvu, a kroz direktan kontakt s mladima se osigurava da da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama od značaja za mlade. Trenutno počinju i pripreme za predsjedanje, a naročito za EU konferenciju za mlade koja će okupiti mlade delegate europskih država upravo u Hrvatskoj gdje stavljamo naglasak na probleme mladih u ruralnim područjima.Radi što brže aktivacije mladih na tržištu rada u provedbi je shema Garancije za mlade i aktivne mjere zapošljavanja. Provode se edukacije za članove savjeta mladih i predstavnike JLP(R)S kako bi se potaknuli mladi na aktivnije sudjelovanje na lokalnoj razini. U tijeku je provedba projekta kojim se želi dati dodatna podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj koji se financira kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.717.046,78 kuna. Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jednom godišnje objavljuje javne pozive za prijavu projekata udruga mladih i za mlade usmjerenih mladima. U 2018. podržana su 123  projekta u vrijednosti od 20.749.854,51 kune, a projektne aktivnosti se provode tijekom 2019. godine. Tu su i drugi natječaji koje provode druga državna tijela ili agencije koji direktno ili indirektno potiču mlade.  Kao predsjednica Savjeta, mislim da je velika odgovornost i na gradovima i općinama te očekujem da se pruži  veća podrška mladima. 

Postoji li dodatni prostor za bolje praćenje i podršku mladima?
Vidim velike napore i značajne pomake, no uvijek postoji prostor za bolje praćenje i podršku mladima. Istaknula bih da je potrebno i pozornost medija usmjeriti na postignuća i aktivnosti mladih - na mlade poduzetnike, učenike, studente, strukovnjake, umjetnike i druge, koji imaju važnu ulogu u oblikovanju budućnosti. Tijekom Godišnje konferencije u Hrvatskom saboru uvidjeli smo da se mlade ne pita o njihovoj aktivnosti već o događanjima na koja oni nemaju utjecaj. Time se i njihove aktivnosti umanjuju, bilo to svjesno ili nesvjesno.  Osim toga, važno je raditi na suradnji svih razina vlasti s mladima, dati mladima stručnu podršku i mentorstvo, te usavršavati službenike koji se bave mladima. Mi mladi stvaramo dodanu vrijednost društvu i gospodarstvu. Samo nam treba dati prostor, cijeniti znanje, izvrsnost i  efikasno ulagati resurse. Zapošljavamo, volontiramo, radimo, stvaramo, ne odustajemo i radi iskustva, putovanja, međunarodnih projekata gledamo nekoliko koraka unaprijed te možemo voditi zajednicu. No nije moguće sam napraviti promjenu, moramo zajedno napraviti promjenu - moramo surađivati.   Smatram da kontinuirano treba povećavati sredstva koja se investiraju u mlade - kroz podršku udrugama mladih i za mlade, kroz stipendije i razna nagrađivanja, kako bi se mlade dodatno potaknulo. Tamo gdje ulažemo novac danas, takvu budućnost očekujemo sutra i zato je važno investirati u mlade jer su oni temelj društva.  

Kako ocjenjujete rad udruga koje se bave mladima i ima li tu prostora za napredak? 
U Hrvatskoj postoji oko 850 udruga mladih i za mlade koje provode raznovrsne projekte. Njihov rad je važan jer doprinose društvu i čine velike i dobre stvari. Uvijek je moguće povećanje učinkovitosti, postizanje boljih efekata, uključivanje još većeg broja mladih, više sredstava za financiranje i sistematiziraniji pristup. Kako bismo na neka od tih pitanja odgovorili, na jesen planiramo okupiti udruge mladih i za mlade, kao što smo to učinili sa savjetima mladih, kada ćemo i u tom segmentu dati svoje preporuke. U Hrvatskoj postoje pozitivni primjeri centara za mlade, EURODESK multiplikatora, info centara. Rad s mladima potrebno je osnažiti, na svim razinama te je za udruge važan financijski okvir i predvidljivost.  Osobno znam koliko je rad s mladima važan. Pokrenula sam 2008. godine udrugu Impress koja kroz više od 156 projekata ima barem još 5-10 mladih osoba koje aktivno provode aktivnosti, stječu  nova znanja, iskustva, pišu projekte, doprinose zajednici, pokreću nove projekte. Potaknula sam kroz svaki projekt, posredno ili neposredno, barem pet mladih na djelovanje, a oni dalje potiču druge mlade ljude koji, po odlasku iz udruge, imaju više vještina za doprinos zajednici. To je ono u čemu su udruge dobre i zbog čega su važne. 

Koju biste poruku poslali mladima diljem Hrvatske?
 Uvijek kažem da se mladi ljudi trebaju više aktivirati, gdje god se nalazili, u kojoj god organizaciji, u kojoj god političkoj stranci, u kojoj god općini, gradu ili županiji. Želim da se svi mi zalažemo za nas mlade ljude. To je naša uloga i nužno je imati tu svijest. Tu nam u zajedničkim istupima mogu doprinijeti stalne razmjene mišljenja. Mi, mladi trebamo biti svjesni moći koju imamo kada se držimo zajedno, zajednički radimo, surađujemo i povezujemo se, zajednički nastupamo i zagovaramo naša prava.  U konačnici, mi mladi ćemo se brinuti za budućnost starijih.  Trebamo raditi i oblikovati zajednicu zajedno jer jedna osoba može napraviti razliku, a više mladih koji smatraju nešto prioritetnim čini promjenu! 

Komentari (0)
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve